Διώρυγα του Παναμά: Ταξινόμηση των πλοίων με βάση την ενεργειακή τους απόδοση

0

Του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (Panama Canal Authority ‒ ACP) ανακοίνωσε την ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης πράσινων πλοίων για τη διώρυγα του Παναμά, το οποίο έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει τέλος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), για την υποστήριξη επενδύσεων και μελετών με στόχο την περιβαλλοντική απόδοση και τις μηδενικές εκπομπές στους χειρισμούς της διώρυγας.

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα ταξινόμησης, τα πλοία θα ταξινομούνται σε επίπεδα ανάλογα με την ενεργειακή τους απόδοση. Η ταξινόμηση και η επακόλουθη χρέωση θα ισχύουν για όλα τα πλοία συνολικού μήκους άνω των 125 ποδιών (38,1 μ.) συνολικού μήκους (LOA). Προκειμένου να αξιολογηθεί η ενεργειακή απόδοση των πλοίων, η Αρχή της Διώρυγας προτείνει το σύστημα ταξινόμησης να λάβει υπόψη τους ακόλουθους τρεις παράγοντες:

·         Δείκτης Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης (EEDI).

·         Αποτελεσματικά λειτουργικά μέτρα, όπως η χρήση των bow thrusters (προπελάκια).

·         Χρήση βιοκαυσίμων μηδενικού άνθρακα ή καυσίμων ουδέτερου άνθρακα.

Το ICS (International Chamber of Shipping ‒ ICS) ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη μέθοδο που προτείνεται για τον υπολογισμό του τέλους αερίων του θερμοκηπίου και εξέφρασε την ανησυχία ότι μια εθνική πρωτοβουλία με αυτή τη μορφή θα μπορούσε να υπονομεύσει οποιοδήποτε παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει θεσπίσει ο ΙΜΟ. Το ICS ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αυτού του συστήματος και με τη χρήση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από το σύστημα.

Η Αρχή της Διώρυγας απάντησε ότι το προτεινόμενο σύστημα ταξινόμησης έχει σχεδιαστεί για να δώσει κίνητρα για την πράσινη ναυτιλία μέσω της διώρυγας, καθιστώντας ανταγωνιστικότερα τα ενεργειακά αποδοτικά πλοία, και ότι τα έσοδα από το τέλος αερίων του θερμοκηπίου θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της βιώσιμης λειτουργίας του καναλιού, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υβριδικά ρυμουλκά, σε βιώσιμη τεχνολογία και λειτουργικά συστήματα. Ενώ ήταν ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και η Αρχή της Διώρυγας περίμενε ότι το σύστημα ταξινόμησης και το τέλος αερίων του θερμοκηπίου θα ετίθεντο σε ισχύ έως την 1η Οκτωβρίου 2025, τελικά ανακοινώθηκε ότι η ανάπτυξη του προτεινόμενου συστήματος θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τη βιομηχανία.

Η Αρχή της Διώρυγας, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής τιμολόγησης θα διεξαχθεί σε διαβούλευση με τη βιομηχανία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Αυτή η στρατηγική τιμολόγησης θα περιλαμβάνει τρία στοιχεία, από τα οποία θα υπολογιστούν τα τέλη διέλευσης στα κανάλια:

·         Θα ισχύει μια ελάχιστη σταθερή χρέωση ανάλογα με το σύστημα των δεξαμενών (locks) που χρησιμοποιείται (Panamax ή Neopanamax).

·         Θα ισχύει ένα σταθερό τέλος, που καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου (κατά προτίμηση, υπολογίζεται με χρήση του καθολικού συστήματος μέτρησης της διώρυγας του Παναμά ‒ PCUMS).

·         Θα ισχύει μια μεταβλητή χρέωση, η οποία θα υπολογίζεται ανάλογα με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης του καναλιού. Η δυναμική αυτή χρέωση θα χρησιμοποιεί μια διαφανή πλατφόρμα πληροφόρησης στο σύστημα κρατήσεων, που θα περιγράφει το επίπεδο ζήτησης για διελεύσεις ανά πάσα στιγμή.

Ο συνδυασμός των παραπάνω τριών στοιχείων χρέωσης θα επιτρέψει τον υπολογισμό των τελών διέλευσης έως το 2028 και θα εξασφαλίσει ότι αυτό το σύστημα θα αποτελέσει μέρος της αυξημένης επένδυσης που απαιτεί η διώρυγα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης λειτουργίας. Οι επενδύσεις κεφαλαίου που απαιτούνται τα επόμενα οκτώ χρόνια για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης λειτουργίας της διώρυγας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 7 δισ. δολάρια, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν εν μέρει μέσω της ροής εσόδων από τα τέλη. Αυτό το πρόγραμμα θα ευθυγραμμιστεί με τους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που στοχεύουν στις μηδενικές εκπομπές καυσαερίων άνθρακα από τα πλοία.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών.

Αποκτήστε το τεύχος Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών πατώντας εδώ.