Νέο αγγλο-ελληνικό λεξικό Νομικών Ναυτιλιακών Όρων

0

Όσοι απασχολούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία και πέριξ αυτής και ειδικότερα: ναυτιλιακοί δικηγόροι, Δικαστές, πανεπιστημιακοί, φοιτητές νομικών και ναυτιλιακών σχολών, ναυπηγοί, νηογνώμονες, ναυτασφαλιστές, επιθεωρητές πλοίων, πλοίαρχοι, πλοιοκτήτες, ναυτικοί, μηχανικοί, μεταφραστές και όσοι γενικά δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα αξιόπιστο αγγλο-ελληνικό λεξικό νομικών / ναυτιλιακών όρων.

Το αγγλο-ελληνικό λεξικό Νομικών Ναυτιλιακών Όρων του ναυτιλιακού δικηγόρου Γιώργη Τρανταλίδη, μετά από πολυετείς προσπάθειες σε πλήθος πηγών, αποδίδει με ακρίβεια και πληρότητα κάθε όρο.

Το λεξικό συμπεριλαμβάνει επίσης παραδείγματα καθώς και νομικές φράσεις για την πληρέστερη ερμηνευτική κατανόηση κάθε όρου. Πέραν των αμιγώς νομικών – ναυτιλιακών, συμπεριλαμβάνονται και τεχνικοί/ναυπηγικοί όροι, δεδομένου ότι στην αγγλική νομολογία (cases) αυτοί αναφέρονται πολύ συχνά.

Έτσι, το λεξικό αυτό αποτελεί πυξίδα, γνώμονα και «εργαλείο», σε όσους δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία.

Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Νομικών – Ναυτιλιακών Όρων
Του Γιώργη Τρανταλίδη
Αυτοέκδοση 2021, τιμή 150 ευρώ
Αγορά κατόπιν επικοινωνίας με τον συγγραφέα: www.tralaw.gr, info@tralaw.gr

Φωτό:Pmvchamara/ Freepik