Νηολόγια: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

0

Του Θεόφιλου Ξενακούδη, Chief Commercial Officer Managing Director, Piraeus office International Registries, Inc.

Τι είναι το Νηολόγιο;

Η ναυτιλία αντιπροσωπεύει μια διεθνή βιομηχανία που ασχολείται με τη μεταφορά πλοίων, ανθρώπων, φορτίων και πρώτων υλών ανά τον κόσμο. Κάθε πλοίο που συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο πρέπει να εγγραφεί υπό τη σημαία ενός συγκεκριμένου έθνους, το οποίο καθορίζει τους νόμους και τους κανονισμούς για τη λειτουργία του πλοίου, το εμπόριό του κ.ά. Κάθε χώρα θέτει το δικό της νομικό πλαίσιο για την εγγραφή πλοίων. Το Νηολόγιο της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ (RMI) είναι ένα από τα κυρίαρχα νηολόγια παγκοσμίως, με περισσότερα από 5.551 πλοία, και ξεπερνά σε χωρητικότητα τα 198 εκατ. GT, σύμφωνα με τα στοιχεία έως και 31 Οκτωβρίου 2023. Το νηολόγιο περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους πλοίων: από πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου μέχρι δεξαμενόπλοια, yachts, πλοία υπεράκτιων δραστηριοτήτων (offshore vessels) κ.ά.

Η νηολόγηση ενός πλοίου ή η σημαία του διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία του πλοίου, στην ασφάλειά του (safety και security), καθώς και στην ικανότητά του να συμμετάσχει στο εμπόριο. Τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στο RMI διέπονται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το RMI είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η International Registries, Inc. και οι θυγατρικές της παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο RMI. Τα πλοία με σημαία του RMI επωφελούνται από τη διεθνή φήμη της IRI σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τα 75 χρόνια εμπειρίας. Η σημαία του RMI είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για τις άριστες επιδόσεις της στον Κρατικό Έλεγχο Λιμένα (PSC) και είναι η μοναδική σημαία στον κατάλογο Qualship 21 της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) για 19 συναπτά έτη. Η σημαία του RMI βρίσκεται επίσης στη «Λευκή Λίστα» των Paris και Tokyo MoU.

Τι κάνει ένα Νηολόγιο;

Το νηολόγιο έχει δικαιοδοσία για τα διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά θέματα στα πλοία που φέρουν τη σημαία του. Η νηολόγηση χορηγεί εθνικότητα σε ένα πλοίο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πλεύσει διεθνώς με τα προνόμια που σχετίζονται με την εθνικότητα νηολόγησης. Η νηολόγηση προϋποθέτει ότι ο πλοιοκτήτης πληροί τις νομικές απαιτήσεις και το πλαίσιο ιδιοκτησίας και ότι το πλοίο και ο διαχειριστής του πληρούν τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα με την εγγραφή των πλοίων, ένα νηολόγιο είναι υπεύθυνο για την εγγραφή υποθηκών και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, την έκδοση των εγγράφων των ναυτικών και αδειών ραδιοσταθμού (Radio Station Licenses), τη διευκόλυνση ερευνών ατυχημάτων και άλλων συμβάντων, και την υποστήριξη της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου ‒συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς. Όταν ένα πλοίο προσεγγίζει σε λιμένα, είναι πιθανό να υποβληθεί σε Κρατικό Έλεγχο Λιμένα (PSC), κατά τον οποίο το πλοίο ελέγχεται για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς του συγκεκριμένου κράτους. Επειδή κάθε νηολόγιο λειτουργεί διαφορετικά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η σημαία ενός πλοίου ενδέχεται να παίξει ρόλο στη συχνότητα των ελέγχων από το κράτος λιμένα. Για παράδειγμα, τα πλοία με σημαία ενός νηολογίου το οποίο έχει βρεθεί επανειλημμένως στον κατάλογο Qualship 21 είναι πιθανό να υποβληθούν σε λιγότερους ελέγχους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα νηολόγιο μπορεί επίσης να παράσχει τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες στα πλοία που φέρουν τη σημαία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η υποστήριξη μπορεί να προσφέρεται με πρόσθετο κόστος στον πλοιοκτήτη/διαχειριστή, ενώ άλλες σημαίες περιλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη στα τέλη νηολόγησης του πλοίου. Η προληπτική και έγκαιρη τεχνική βοήθεια από ένα νηολόγιο μπορεί να βοηθήσει ένα πλοίο να αποφύγει δαπανηρές καθυστερήσεις ή κρατήσεις κατά τη διάρκεια των ελέγχων από το κράτος λιμένα. Το RMI συνεργάζεται με τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πριν από μια επιθεώρηση, έτσι ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πριν από την προσέγγιση ενός πλοίου σε λιμένα. Η οργάνωση, όπως για παράδειγμα η λίστα ελέγχου των critical items του RMI, βοηθά τους αξιωματικούς και το πλήρωμα να διατηρήσουν το πλοίο σε άριστη κατάσταση ενώ βρίσκεται εν πλω. Η στενή συνεργασία ανάμεσα στο RMI και τις αρχές του PSC παγκοσμίως διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται ανάμεσα στους επιθεωρητές του PSC, τις αρχές, τα κράτη σημαίας, τους νηογνώμονες, τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές για τη βελτίωση της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου.

Το μέλλον της ναυτιλίας

Η βιομηχανία της ναυτιλίας υφίσταται σημαντικές αλλαγές καθώς προετοιμάζεται για ένα βιώσιμο μέλλον. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), όπου το RMI έχει ενεργή αντιπροσωπεία, διαχειρίζεται τα διεθνή πλαίσια που ισχύουν για το μέλλον αυτό της διεθνούς ναυτιλίας. Το RMI συμμετέχει σε όλες τις σημαντικές συναντήσεις επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας του IMO, με σκοπό την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση βιώσιμων και ασφαλών ρυθμιστικών πλαισίων για το μέλλον. Ως εκ τούτου, το RMI παρέχει ένα βήμα όπου πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων που φέρουν τη σημαία του RMI μπορούν να ακουστούν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτών των πλαισίων. Εξαιτίας της μακροχρόνιας εμπειρίας και της τεχνικής εξειδίκευσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, το RMI συμμετέχει σε πολλά κοινά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας την προοπτική ενός κράτους σημαίας σε μερικές από τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες, προηγμένα σχέδια και περιβαλλοντικές λύσεις του μέλλοντος.

Κάθε νηολόγιο προσφέρει διαφορετικά οφέλη και υποστήριξη στα πλοία του, και η επιλογή σημαίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία, στην ασφάλεια και στην ικανότητα ενός πλοίου να συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο. Όταν εξετάζουν την ποιότητα ενός κράτους σημαίας, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές συχνά προσέχουν τις επιδόσεις στους ελέγχους από τις αρχές λιμένα, την ικανότητα της σημαίας να παρέχει τεχνική υποστήριξη και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες.