Νέα πρότυπα IoT για απομακρυσμένη παρακολούθηση Reefer containers

0

Η DCSA (Digital Container Shipping Association) δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση της πρωτοβουλίας της για τα πρότυπα IoT: «DCSA IoT Data Standard for Remote Reefer Container Monitoring on Board on a Vessel 1.0.».

Ως γνωστόν, ο σωστός έλεγχος και ο χειρισμός των εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων (reefer containerships) είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ποιότητας των ευπαθών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Τα εμπορευματοκιβώτια-ψυγεία εξοπλίζονται με συστήματα αισθητήρων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις Reefer μονάδες ελέγχου (controller units) και επιτρέπουν την παρακολούθηση και την ασφαλή διαχείριση τόσο των εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων όσο και των ευπαθών φορτίων που περιέχουν.

Κατά τη διάρκεια του πλου, το πλήρωμα των πλοίων πρέπει να ελέγχει τακτικά τις Reefer μονάδες ελέγχου και να βεβαιώνεται ότι λειτουργούν σωστά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη εργασία είναι χρονοβόρα και υπόκειται σε ανθρώπινο σφάλμα.

Τα συγκεκριμένα πρότυπα της DCSA καθορίζουν έναν ελάχιστο όγκο δεδομένων τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στο πλήρωμα του πλοίου, ώστε να καθίσταται δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση των «έξυπνων» εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων. Τεχνικά, η απομακρυσμένη παρακολούθηση είναι εφικτή μέσω συσκευών IoT που φέρει το συγκεκριμένο είδος εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από τις Reefer μονάδες ελέγχου, τα επεξεργάζονται και τα αποστέλλουν σε τοπικούς διακομιστές και ψηφιακές εφαρμογές του πλοίου.

Σύμφωνα με την DCSA, η δημοσίευση των αναθεωρημένων προτύπων πρόκειται να ενισχύσει την αυτοματοποίηση της επίβλεψης των εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική και λιγότερο «ευάλωτη» σε ανθρώπινα λάθη.

Φωτό: Thanasis Papazacharias/ Pixabay