Έλεγχος των καυσίμων στα πλοία: Μία ακόμα πρόκληση

0

Η αποφυγή δημιουργίας αποθέσεων στις μηχανές των πλοίων έχει πλέον καταστεί πρωταρχικό μέλημα των παρασκευαστών μειγμάτων ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς η πλειονότητα του παγκόσμιου στόλου χρησιμοποιεί πλέον καύσιμα με μικρότερη περιεκτικότητα σε θείο.

Η εύρεση ενός καυσίμου που να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του IMO 2020 είναι άκρως σημαντική για τη διατήρηση της καλής κατάστασης της μηχανής του πλοίου, προκειμένου παράλληλα να περιορίζονται και τα κόστη συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών.

Η εταιρεία ελέγχου καυσίμων Veritas Petroleum Services (VPS) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου από το 2019 για τις υπερβολικές ποσότητες ιζήματος που εντοπίζονται στα καύσιμα των μηχανών των πλοίων.

Τα καύσιμα με μεγάλα επίπεδα ιζημάτων είναι πιο επιρρεπή στο να γίνουν ασταθή και, στη χειρότερη των περιπτώσεων, να μπλοκάρουν τα φίλτρα της μηχανής, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλές εταιρείες της ναυτιλιακής βιομηχανίας προτείνουν μηνιαίο έλεγχο των λιπαντικών στα πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, αναλύονται τα επίπεδα σιδήρου του λιπαντικού και διαπιστώνεται εάν ο αριθμός βάσης και ο ρυθμός τροφοδοσίας του είναι κατάλληλοι.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά