Υποτροφίες από την Αμερικανική Πρεσβεία σε μαθητές

0

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα υποστηρίζει το πρόγραμμα ανταλλαγής FLEX (Future Leaders Exchange), το οποίο προσφέρεται σε Έλληνες μαθητές για δεύτερη φορά το 2020. Το πρόγραμμα προσφέρει 10 υποτροφίες σε μαθητές/τριες της 3ης Γυμνασίου και της 1ης Λυκείου (ημερομηνία γέννησης από 15η Ιουλίου 2002 έως 15η Ιουλίου 2005). Οι μαθητές θα επιλεγούν μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, για να φοιτήσουν σε αμερικανικό σχολείο για ένα χρόνο, φιλοξενούμενοι από Αμερικανικές οικογένειες υποδοχής. Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν την εμπειρία αυτής της εκπαιδευτικής ανταλλαγής.

Το πρόγραμμα FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (U.S Department of State) των Η.Π.Α. και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Oργανώνεται από τα Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που από το 1974 αποσκοπεί στην κατανόηση μεταξύ των λαών, την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία μέσω της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ανταλλαγής FLEX θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex έως τις 19 Φεβρουαρίου 2019.