Λιμενικό Σώμα: Οδηγίες για την εισαγωγή με Πανελλαδικές Εξετάσεις

0

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε την προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στη σχετική προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την εισαγωγή.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, θα είναι τριάντα (30) και σε εκατό (100) αντιστοίχως, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων με ειδικές κριτήρια.

Οι υποψήφιοι εισακτέτοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος θα βρείτε στη σχετική προκήρυξη, εδώ.

Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώνουν αίτηση σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 6 Μαϊου 2019 μέχρι και την Τετάρτη, 15 Μαίου 2019 καθώς και να εκτυπώσουν, υπογράψουν και αποστείλλουν συστημένα τη σχετική αίτηση -θεωρημένη από αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής- στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του διαγωνισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) κατά το ίδιο διάστημα.

Συνίσταται στους υποψήφιους να αποστείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για τη διόρθωση ή συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του εν λόγω διαγωνισμού.