Θ. Σταματέλλος: Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στη ναυτιλία

0

Του Θεοδόση Σταματέλλου, LR Marine & Offshore Regional Manager, South Europe

Ο κ. Θεοδόσης Σταματέλλος παρουσιάζει τους παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ορθή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, τόσο στο ίδιο το σκάφος όσο και στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού.
 

Κάθε επιτυχημένη εξέλιξη στην τεχνολογία πυροδοτείται από την ανάγκη να γίνουν τα πράγματα καλύτερα ‒ πιο ασφαλή και προστατευτικά, πιο αποδοτικά και κερδοφόρα, πιο βιώσιμα. Έτσι, και η νέα ψηφιακή εποχή στη ναυτιλία δεν πρέπει να είναι διαφορετική· πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία.

Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών μάς παρέχει τις λύσεις που απαιτούνται για περισσότερη διαφάνεια και ενοποίηση στην πληροφορία, καθώς και τη συνεργασία που απαιτείται για την αύξηση της συνολικής αξίας παραγωγής στη βιομηχανία μας, για τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας και την αύξηση του χρόνου λειτουργίας και της ασφάλειας. Επιτυγχάνονται καλύτερες αποδόσεις τόσο στο ίδιο το σκάφος όσο και στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού, επιφέροντας επιπλέον οφέλη τόσο στον πλοιοκτήτη όσο και στον διαχειριστή, στη ναυπήγηση, στον σχεδιασμό, στην κατασκευή του εξοπλισμού, στους προμηθευτές, στον λιμένα και στον τελικό πελάτη.

Καθώς πλησιάζουμε στο 2020, κινούμαστε ολοένα και περισσότερο στο επόμενο επίπεδο της ψηφιακής εποχής. Τώρα η πληροφορία που έχει ήδη «ψηφιοποιηθεί» θα γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένη ‒ πρόκειται για μια εξέλιξη από το «ψηφιακά ενεργό» σε «έξυπνα ενεργό» και τελικά σε «αυτόνομο». Πρόσφατα δημοσιεύσαμε την έρευνα «Global Autonomous Maritime Technologies Trends 2030», σε συνεργασία με το Qinetiq και το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, στην οποία επισημαίνεται η εκθετική αύξηση του αυτοματισμού, ο οποίος σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, και οι συνέπειές του. Η τεχνολογία των πλοίων με όλο και περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα είναι έτοιμη να αρχίσει να εφαρμόζεται τόσο στις νέες κατασκευές όσο και σε μετασκευές πλοίων. Ο Οργανισμός μας πιστεύει στη χρήση της νέας τεχνολογίας μέσα από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει και με βάση πάντα την ανθρώπινη ικανότητα.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αυτονομία και τις τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης/ελέγχου (remote access/control) είναι ένα μόνο παράδειγμα από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που παρατηρούμε σήμερα στη ναυτιλία. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και ασφαλή υιοθέτηση όλων αυτών των τεχνολογιών είναι η αξιοπιστία στη χρήση, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της ασφάλειας της πλοήγησης ή του λειτουργικού κόστους των πλοίων.
Ακόμα πιο σημαντική από την ανάπτυξη των επιμέρους τεχνολογιών θα είναι η δυνατότητα καινοτόμων συνδυασμών τεχνολογίας για την προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και εφαρμογών, που θα συνδυάζουν τη νέα τεχνολογία με αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας. Η ευκαιρία της κεφαλαιοποίησης και της εμπορικής εκμετάλλευσης από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας συμβαδίζει με την αποτελεσματική και επιτυχημένη ολοκλήρωση εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, της τεχνολογίας εντός του πλοίου, των συστημάτων, των ανθρώπων, των φορέων του οικοσυστήματος και όλων των άμεσα εμπλεκόμενων ομάδων.

Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του σημερινού μεταβαλλόμενου κόσμου, να κατανοήσουμε τι μπορούν να κάνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες ‒και τι δεν μπορούν‒, ποιες ευκαιρίες και δυνατότητες ανοίγουν και ποιους νέους κινδύνους θέτουν. Παράλληλα με την ανάγκη της μεγαλύτερης συνεργασίας στον κλάδο, πρέπει επίσης να εξισορροπήσουμε τις επενδύσεις μας στην τεχνολογία με τις επενδύσεις μας στους ανθρώπους και να κατανοήσουμε σαφώς τι προσπαθεί να επιτύχει, εφαρμόζοντας την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευοδωθούν σαφώς αυτοί οι συγκεκριμένοι στόχοι.

Απόσπασμα από τo άρθρο του κ. Θ. Σταματέλλου με τίτλο «Η νέα ψηφιακή εποχή πρέπει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία», Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2018, σ. 96