Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

0

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017- 2018 τέσσερις (4) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών:

Εσωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι Χίοι στην καταγωγή, απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και διαγωγή «Κοσμιωτάτη» και οικονομικά αδύνατοι.

Εξωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι Χίοι στην καταγωγή, οικονομικά αδύνατοι και να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε AEI με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση η οποία παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα (διαθέσιμη εδώ) και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf έως και την 29η Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idrymatajdp@dpateras.com.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Ιδρύματος Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα, καθημερινά και στο τηλέφωνο 210 4291093 (υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Βούρου Ευαγγελία).