Συνεργασία μεταξύ Paris MoU και Tokyo MoU για κοινές επιθεωρήσεις

0

Οι Ναυτιλιακές Αρχές των κρατών μελών που υποστηρίζουν τα Μνημόνια του Τόκιο και των Παρισίων αποφάσισαν να εφαρμόσουν από κοινού μια καμπάνια επιθεώρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Στόχος της επιθεώρησης αυτής είναι να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση των πλοίων που επιθεωρούνται από ελεγκτές Port State Control ειδικά ως προς τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 της SOLAS, τη συνολική κατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων και την ικανότητα του πληρώματος κατά την προσέγγιση στο λιμάνι με πλοηγό και ρυμουλκά. Η επιθεώρηση αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί για τρεις μήνες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της οποίας, τα πλοία θα υπόκεινται σε μια μόνο επιθεώρηση για την περίοδο εκείνη.

Οι Αρχές του Tokyo MoU και του Paris MoU προχωράνε στην από κοινού επιθεώρηση, καθώς ο εξοπλισμός για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ενός πλοίου είναι μεγίστης σημασίας. Για παράδειγμα, το ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας των πλοίων και στη μείωση του φόρτου εργασίας αναφορικά με τις λειτουργίες πλοήγησης. Ωστόσο παρατηρείται ανεπάρκεια των επιθεωρητών ως προς τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε σχέση με το ECDIS.

Οι ανεπάρκειες στον εξοπλισμό πλοήγησης καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των ελλείψεων ενός πλοίου. Από το 2009 έως το 2016, καταγράφηκαν συνολικά 174.559 ελλείψεις σε πλοία σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τους, αντιπροσωπεύοντας το 15,27% των συνολικών ελλείψεών τους.

Σε ό,τι αφορά την από κοινού επιθεώρηση του Tokyo MoU και του Paris MoU, οι επιθεωρητές του Port State Control θα έχουν έναν κατάλογο με 12 ερωτήσεις με βάση τις οποίες θα διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός πλοήγησης των πλοίων συμμορφώνεται με τα σχετικά πιστοποιητικά, οι πλοίαρχοι και οι πλοηγοί διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και ότι ο εξοπλισμός ναυσιπλοΐας συντηρείται και λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων σε ένα πλοίο, οι επιθεωρητές ενδεχομένως να μην καταγράψουν απλώς τις ελλείψεις, αλλά θα ζητήσουν από τον πλοίαρχο να διορθώσει το πρόβλημα εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, θέτοντας το πλοίο υπό κράτηση στο διάστημα αυτό. Βέβαια, δεν είναι σίγουρο εάν οι επιθεωρητές διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και την εμπειρία για να αξιολογήσουν σωστά τις απαντήσεις που θα δοθούν.

Μέσα στην περίοδο Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν πάνω από 10.000 επιθεωρήσεις από το Tokyo MoU και το Paris MoU.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικα