Τί ισχύει για τη στρατιωτική θητεία των αξιωματικών Ε.Ν.;

0

Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) μεταφέρονται αυτεπάγγελτα στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτό. Σε περίπτωση επανακατάταξης, η μεταφορά επιτρέπεται μόνο, εάν δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός μήνα.

Σημειώνεται πως δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές ή αποφοίτους των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού του τμήματος Μηχανικών να καταταγούν ως επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ) με την ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων/ Μηχανικός ΜΕΚ (Τ/ΜΗΧ/ΜΕΚ). Συμπερασματικά, εφόσον εισαχθεί κάποιος στις ΑΕΝ/Μηχανικών και τελειώσει το 1ο έτος επιτυχώς ή αποφοιτήσει από την σχολή, του δίνεται το δικαίωμα, σε περίπτωση που δημοσιευτεί προκήρυξη για ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, να καταθέσει σχετική αίτηση κατάταξης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβολή κατάταξης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φώτο: Damianos Chronakis