Οι διαδικασίες MRV σε επίπεδο ΙΜΟ και ΕΕ θέμα ενδιαφέρουσας διάλεξης εκπροσώπου του ΕΛΙΝΤ (20/09/2015)

0

Επίκαιρη ομιλία σχετικά με το σημαντικό θέμα “Monitoring, Reporting and Verification for Marine Fuel Consumption”  θα πραγματοποιηθεί από τον κο Πάνο Γιαννούλη, Διπλ. Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο Δ.Σ. του ΕΛΙΝΤ, και Προέδρου OCEANKING S.A., στo πλαίσιo του Συνεδρίου ShipIT που διεξάγεται στις 30/9/2015, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Ως γνωστόν, ακολουθώντας σχετικές πολιτικές κατευθυντήριες οδηγίες και αντίστοιχη πίεση από την διεθνή κοινή γνώμη, διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις έχουν θεσπίσει στρατηγικούς στόχους για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Green House Gasses – GHG), ειδικότερα διοξειδίου του άνθρακα – CO2, από τη βιομηχανία, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές.

Σχεδόν όλες από τις πιο πάνω δραστηριότητες υπόκεινται σε κανονισμούς, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί όσον αφορά τα επιτρεπτά όρια εκπομπής GHG. Η ναυτιλία ίσως είναι ο τελευταίος τομέας προς υπαγωγή σε διεθνείς κανονισμούς.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι, για να υιοθετηθούν πολιτικές που σκοπεύουν στην μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ο νομοθέτης πρέπει να βασιστεί σε αξιόπιστα στοιχεία μετρήσεων των αντίστοιχων ποσοτήτων. Επομένως, απαιτείται ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα μετρήσεως και αναφοράς, το οποίο θα υπόκειται στην αναγκαία πιστοποίηση των αντίστοιχων δεδομένων.

Ο φυσικός φορέας για θεσμοθέτηση κανονισμών που αφορούν την διεθνή ναυτιλία είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization – ΙΜΟ). Πράγματι, ο ΙΜΟ βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης ενός συστήματος συλλογής στοιχείων για την κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών CO2, όπως αναφέρεται στο «Further Technical and Operational Measures for Enhancing the Energy Efficiency of International Shipping”, (ΜEPC 68/WP10,13 May 2015).

Παράλληλα, για πλοία που επισκέπτονται λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα τον κανονισμό (Regulation 2015/757) “Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions for Maritime Transport and Amending EU Directive 2009/16/EC (“The Shipping MRV Regulation”)”, ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015.

Για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε, τον Ιούνιο 2015, μια ειδική υπο-ομάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Forum για την Αειφόρο Ναυτιλία (European Sustainable Shipping Forum-ESSF), “MRV Sub-Group on Delegated Acts on Monitoring Methods and Implementing Acts on Monitoring of Cargo Carried and Templates”.

Οι δυο διαδικασίες MRV σε επίπεδο ΙΜΟ και επίπεδο ΕΕ θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο ShipIT Conference.

Το ShipIT Conference, φέρει την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.elint.org.gr και στο www.shipIT.gr.

Το ευρύτερο θέμα της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Forum για την Αειφόρο Ναυτιλία (ESSF), η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καυσίμου στα πλοία, την τεχνολογία αποθείωσης καυσαερίων (scrubbers), την χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, την ερευνητική δραστηριότητα που αφορά τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της EU Sulphur Directive, τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας από την εφαρμογή της, το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στα πλοία, τις απαιτούμενες υποδομές υποδοχής καταλοίπων στα λιμάνια (port reception facilities) και τέλος την εφαρμογή των κανονισμών MRV στα πλοία, θα παρουσιάσει σε Θεματική Ομιλία ο κ. Γιαννούλης, κατά την Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας, η οποία θα διεξαχθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, 24-25 Νοεμβρίου 2015.

Φωτο ΑΠΕ