Πτώση στον δείκτη ευτυχίας των ναυτικών εν πλω

0

Ο Δείκτης Ευτυχίας για Ναυτικούς (Mission to Seafarers Happiness Index) δείχνει περαιτέρω πτώση στην ευτυχία των ναυτικών το τέταρτο τρίμηνο του 2023, καταδεικνύοντας ανησυχίες για τον φόρτο εργασίας, τους στάσιμους μισθούς, την κοινωνική απομόνωση και την έλλειψη σεβασμού που νιώθουν οι ναυτικοί στα πλοία.

Ο τελευταίος Δείκτης Ευτυχίας των ναυτικών, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2024 από το «The Mission to Seafarers», δείχνει περαιτέρω πτώση της ευτυχίας των ναυτικών για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες για όλους όσοι εργάζονται στη θάλασσα.

Το Seafarers Happiness Index είναι μια τριμηνιαία έρευνα που έχει ανατεθεί στη The Mission to Seafarers και έγινε δυνατή μέσω της χορηγίας των NorthStandard και Idwal, καθώς και της υποστήριξης του Inmarsat. Η έρευνα μετρά την ευημερία των ναυτικών μέσω δέκα βασικών ερωτήσεων σχετικά με την εργασία και τη ζωή τους, σχεδιασμένων για να μετρήσουν το συναίσθημα σχετικά με τις εμπειρίες τους στο πλοίο.

Αυτό είναι το τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο που δείχνει μείωση της ευτυχίας των ναυτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας του τέταρτου τριμήνου του 2023 δείχνουν ένα ευρύ φάσμα λόγων γι’ αυτή την ανησυχητική τάση, αλλά κοινές αιτίες ανησυχίας που εκφράστηκαν από τους ναυτικούς οι οποίοι συμμετέχουν στην έρευνα συνιστούν το αίσθημα υπερβολικής επιβάρυνσης στην εργασία, της υποτίμησης του κλάδου, της απομόνωσης, της έλλειψης άδειας εξόδου στην ξηρά και της δυσκολίας επικοινωνίας με την οικογένεια.

Η έκθεση του τέταρτου τριμήνου δείχνει μια συνολική πτώση της ευτυχίας των ναυτικών σε 6,36 στα 10. Αυτό συγκρίνεται με το 6,6 του τρίτου τριμήνου, το 6,77 του δεύτερο τριμήνου και το 7,1 του πρώτου τριμήνου του 2023 και αντιπροσωπεύει σημαντική πτώση κατά τη διάρκεια του έτους.

Αυτή η πτώση οφείλεται στη μείωση του συναισθήματος της ευτυχίας στους περισσότερους τομείς της ζωής στο πλοίο που καλύπτονται από την έρευνα, με εξαίρεση τη συνδεσιμότητα στο πλοίο, όπου σημειώθηκε βελτίωση.

Οι ερωτηθέντες στον Δείκτη Ευτυχίας των Ναυτικών του τέταρτου τριμήνου του 2023 εξέφρασαν επίσης ανησυχία για την έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την αυξανόμενη αίσθηση απομόνωσης. Ενώ οι ναυτικοί αναγνωρίζουν τα οφέλη του να περνούν ποιοτικό χρόνο με τους συναδέλφους τους, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για τη δημιουργία συνθηκών που παρέχουν χρόνο και χώρο μαζί, κάτι που με τη σειρά του βοηθά στην οικοδόμηση ομαδικότητας.

Οι αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια στη ζωή των ναυτικών αντικατοπτρίζονται επίσης στα αποτελέσματα της έρευνας του τέταρτου τριμήνου. Είναι σαφές ότι οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ναυτικών από την πειρατεία, την τρομοκρατία και τον πόλεμο έχουν αντίκτυπο στην ευημερία του πληρώματος. Επιπλέον, αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των ναυτικών λόγω των επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου. Κοιτάζοντας πίσω στο 2023, η εμφάνιση του COVID δεν συνοδεύτηκε από επιστροφή στις συνθήκες προ πανδημίας για τους ναυτικούς, παρά την αρχική ανάκαμψη της ευτυχίας τους το 2022. Οι παρατεταμένες συμβάσεις και ο αυξημένος φόρτος εργασίας έχουν υπονομεύσει τις συνθήκες ευημερίας. Με τη σειρά τους, οι ναυτικοί συνεχίζουν να ζητούν άδεια εξόδου στην ξηρά, την αναψυχή και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας για να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους ζωή και να τη μετατρέψουν σε περισσότερο βιώσιμη, δίκαιη και ικανοποιητική σταδιοδρομία.

Σύμφωνα με τη Mission to Seafarers, η άνοδος της ευτυχίας των ναυτικών στα τέλη του 2022, μετά την άρση των περιορισμών για τον COVID, δεν συνεχίστηκε, αντίθετα σημειώθηκε πτωτική τάση κατά τη διάρκεια του 2023. Αν υπήρξε ποτέ κάποια βελτίωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί σε όλο τον κόσμο, αυτά τα αποτελέσματα σίγουρα τη διαλύουν. Είναι γνωστό ότι αρκετοί πλοιοκτήτες και διαχειριστές κάνουν φανταστική δουλειά και επενδύουν στην ευημερία του πληρώματός τους, αλλά δυστυχώς η συνολική εικόνα παραμένει ανησυχητική.

Από διαχρονικές ανησυχίες για μη βιώσιμο φόρτο εργασίας, ανεπαρκή άδεια στην ξηρά, περιορισμένες ώρες ανάπαυσης, οικονομικές ανησυχίες και το βάρος του αποχωρισμού από την οικογένεια, αντιμετωπίζουν τώρα τους κινδύνους ασφάλειας, είτε στην Ερυθρά Θάλασσα είτε στα ύδατα υψηλού κινδύνου για πειρατείες. Οι ναυτικοί αισθάνονται τις παγκόσμιες κρίσεις πρώτοι, όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια.

Επιπροσθέτως, μια μεγαλύτερη ανησυχία κατέδειξε η έρευνα στο τέταρτο τρίμηνο και κατά τη διάρκεια του έτους και εντοπίζεται στο αίσθημα πολλών ναυτικών ότι οι συνάδελφοί τους στη στεριά τούς αντιμετωπίζουν υποτιμητικά και με ασέβεια.

Οι ναυτικοί επωμίζονται τεράστιες ευθύνες κάτω από δύσκολες συνθήκες, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει η αίσθηση από τους ναυτικούς ότι ορισμένοι συνάδελφοι στην ξηρά μπορεί να μην αντιλαμβάνονται πλήρως την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις στα σύγχρονα πλοία. Αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει κακή επικοινωνία και ένταση. Οι ναυτικοί συχνά αισθάνονται υπερβολική δυσφορία από την υπερβολική γραφειοκρατία και τον υπερβολικό έλεγχο που ασκείται από την ξηρά. Απαιτείται κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση της κατανόησης των συνθηκών εργασίας στο πλοίο και την ξηρά με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μέσω καλύτερου διαλόγου, εκπαίδευσης και διαφάνειας.

Τέλος, απαιτείται η συνεργασία όλων των εταίρων και των φορέων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ναυλωτών και των κατόχων φορτίων, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνεχίζουν να επηρεάζουν την ευημερία των ναυτικών.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Το τεύχος Μαρτίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών μπορείτε να το βρείτε εδώ.