Η Alpha Shipping Advisors, γέφυρα μεταξύ ναυτιλιακών ομίλων και παρόχων χρηματοδότησης

0

Ποντοπόροι της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

Στον κόσμο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η δημιουργία ισχυρών και διαρκών συνδέσεων μεταξύ ναυτιλιακών ομίλων και παρόχων χρηματοδότησης είναι κρίσιμη. Στην Alpha Shipping Advisors, λειτουργούμε ως γέφυρα που συνδέει κορυφαίες ναυτιλιακές οντότητες με αφοσιωμένους χρηματοδοτικούς εταίρους, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις μοναδικές ανάγκες και στόχους όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Nick Daskalakis

Νικόλαος Δασκαλάκης, Founder & Managing Director – Alpha Shipping Advisors

Εξειδικευμένη Προσέγγιση: Εξατομικευμένες Λύσεις με Τραπεζική Αντίληψη

Η προσέγγισή μας βασίζεται σε τραπεζική νοοτροπία, με βαθιά κατανόηση της αγοράς και των ειδικών απαιτήσεων των εντολέων μας. Η Alpha Shipping Advisors έχει ισχυρή μόνιμη παρουσία σε κύριες ναυτιλιακές αγορές, όπως η Ελλάδα, η Κίνα, η Νορβηγία και η Σιγκαπούρη. Με τις γνώσεις μας για την αγορά και τη στρατηγική μας αντίληψη, βελτιστοποιούμε τις ευκαιρίες και γεφυρώνουμε πολιτισμικές διαφορές, διασφαλίζοντας την ακριβή και αποδοτική εκτέλεση των συμφωνιών.

Η δέσμευσή μας προς τους ναυτιλιακούς ομίλους επεκτείνεται πέρα από την αρχική χρηματοδότηση. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, διαμορφώνοντας μακροχρόνιες συνεργασίες.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες: Από τη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση έως την Εμπορική Συμβουλευτική

Maritime Finance:

Η Alpha Shipping Advisors προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ναυτιλιακής χρηματοδότησης, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις ανάγκες των ναυτιλιακών ομίλων και των χρηματοδοτικών τους εταίρων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Debt Finance: Δομή και εξασφάλιση λύσεων παραδοσιακού- ενυπόθηκου δανεισμού, που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις των ναυτιλιακών οντοτήτων, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τους επιχειρησιακούς τους στόχους.

Chinese Leasing: Αξιοποίηση των ισχυρών συνδέσεών μας στην κινεζική αγορά, με μόνιμο γραφείο εκπροσώπων στην Σαγκάη,  ολοκληρώνοντας ευνοϊκές συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης , ευθυγραμμίζοντας τες με τα στρατηγικά συμφέροντα των ομίλων πλοιοκτησίας.

Japanese Leasing: Εκμετάλλευση των μοναδικών πλεονεκτημάτων της ιαπωνικής χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσφέροντας ανταγωνιστικές χρηματοοικονομικές λύσεις.

Operating Leasing: Παροχή λύσεων λειτουργικής μίσθωσης που επιτρέπουν στους ναυτιλιακούς ομίλους να βελτιστοποιούν τη κεφαλαιακή του επάρκεια και το χρηματοοικονομικό τους σχεδιασμό.

Alternative Capital Finance: Εντοπισμός και εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών κεφαλαίου για την κάλυψη των εξελισσόμενων χρηματοοικονομικών αναγκών του ναυτιλιακού τομέα.

Export Credit Agency (ECA) Finance: Διευκόλυνση χρηματοδότησης με υποστήριξη ECA για τη στήριξη της ναυπηγικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις.

Equity: Χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων που στηρίζει τους στρατηγικούς στόχους των ναυτιλιακών ομίλων, προάγοντας τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και ανάπτυξη.

Joint Ventures: Δημιουργία κοινοπρακτικών συνεργασιών και χρηματοδότηση τους.

Commercial Advisory:

Εκτός από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η Alpha Shipping Advisors προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εμπορικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων για να ενισχύσουν τους εντολείς μας με στρατηγικές γνώσεις και πρακτική καθοδήγηση. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

·        Ανάλυση Αγοράς

·        Αξιολόγηση Κινδύνου

·        Στρατηγικός Σχεδιασμός

·        Στρατηγικές Ανάπτυξης και Επέκτασης

Η αποστολή μας στην Alpha Shipping Advisors είναι να είμαστε οι σύμβουλοι επιλογής στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, καθοδηγώντας τους ναυτιλιακούς ομίλους, με δέσμευση, εξειδίκευση και ακρίβεια. Μέσω εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων και στρατηγικών εμπορικών συμβουλών, ενισχύουμε τους ναυτιλιακούς ομίλους για την επίτευξη του πλήρους δυναμικού τους και του οράματός τους.

Στην Alpha Shipping Advisors το όραμα σας, μας εμπνέει

 

Alpha Shipping Advisors Logo