Οι ωκεανοί, αέναη πηγή ενέργειας

0

Ερευνητές από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL) και το Εθνικό Εργαστήριο Βορειοδυτικού Ειρηνικού (PNNL) των Η.Π.Α. ανέπτυξαν μια πιο ολοκληρωμένη και ακριβή μεθοδολογία για τη μέτρηση της ενέργειας των κυμάτων που είναι διαθέσιμη στους ωκεανούς του πλανήτη.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Renewable Energy και η οποία χρηματοδοτήθηκε απο το Γραφείο Τεχνολογιών Υδάτινης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α., μια ομάδα επιστημόνων των NREL και PNNL παρουσίασε μια νέα μέθοδο για την εκτίμηση του συνολικού ενεργειακού δυναμικού των κυμάτων των ωκεανών, καθώς τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων κυματικής ενέργειας αποδείχθηκαν όχι και τόσο αξιόπιστα.

Συγκεκριμένα, οι προηγούμενες μεθοδολογίες δεν λάμβαναν υπόψιν την κατεύθυνση ενός κύματος σε αντίθεση με τη νέα μέθοδο η οποία υπολογίζει πλέον και την επίδραση των τοπικών κυμάτων. Σύμφωνα με το NREL, οι ανακολουθίες στα δεδομένα που αφορούν την αξιολόγηση των ενεργειακών πόρων των κυμάτων αποτελούν πρόβλημα για τους σχεδιαστές συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις σχετικά με το πόση ενέργεια θα μπορούσε να παράγει η συσκευή τους υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην κυματική ενέργεια γενικότερα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτρέψει ορισμένες χώρες από το να εντάξουν τα εν λόγω συστήματα στις περιβαλλοντικές τους στρατηγικές που αφορούν την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το NREL.

Σαν επόμενο βήμα, η ομάδα των ερευνητών σχεδιάζει να τροφοδοτήσει τη νέα της μέθοδο με ακριβέστερα σύνολα δεδομένων ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε μια σταθερή θεωρητική εκτίμηση σχετικά με το πόση ενέργεια θα μπορούσαν να παράγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν μπορούσαν να εξάγουν όλη την κυματική ενέργεια που είναι διαθέσιμη στους ωκεανούς τους.

Με αυτό τον τρόπο η ομάδα θα μπορέσει έπειτα να προχωρήσει πέραν των υποθετικών εκτιμήσεων, και να υπολογίσει τους τεχνικούς αλλά και πρακτικούς ενεργειακούς πόρους της κυματικής ενέργειας, πόση δηλαδή από τη διαθέσιμη κυματική ενέργεια θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν στην πράξη οι χώρες, λαμβάνοντας υπόψιν τους τεχνολογικούς, κανονιστικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς τους περιορισμούς.

Φωτό: Gatis Marcinkevics/ Unsplash

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά