Μελέτη Περίπτωσης: Βύθιση φορτηγίδας στον κόλπο του Μεξικού

0

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε το πόρισμα της έρευνας που αφορά στην ανατροπή και τη βύθιση της γερανοφόρου φορτηγίδας Ambition που ρυμουλκούνταν από το πλοίο Karen Koby.

Στις 15 Ιουνίου 2022, περίπου στις 04:00 τοπική ώρα, το πλοίο Karen Koby ρυμουλκούσε τη γερανοφόρο φορτηγίδα Ambition. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η φορτηγίδα ανατράπηκε και βυθίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 48 μίλια νοτιοανατολικά του Καμερόν της Λουιζιάνα. Στη φορτηγίδα δεν υπήρχαν άτομα και κανένας από το τετραμελές πλήρωμα του Karen Koby δεν τραυματίστηκε. Η φορτηγίδα βυθίστηκε εν μέρει σε βάθος 54 ποδιών, και αργότερα διασώθηκε. Κατά τη βύθιση, απελευθέρωσε περίπου 1.980 γαλόνια πετρελαίου. Το Ambition και ο γερανός του δηλώθηκαν ως ολική απώλεια, με τις ζημιές να εκτιμώνται σε 6,3 εκατομμύρια δολάρια.

Πιθανή αιτία

Το NTSB κατέληξε ότι η πιθανή αιτία της ανατροπής και βύθισης της γερανοφόρου φορτηγίδας Ambition, ήταν η έλλειψη επιθεώρησης και συντήρησης από τον ιδιοκτήτη της φορτηγίδας καθώς και η παράλειψη των τακτικών επισκευών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διάνοιξη των ελασμάτων του κύτους λόγω εκτεταμένης διάβρωσης και είσοδο της θάλασσας στα ύφαλα της φορτηγίδας.

Η ανατροπή συνέβη, πιθανότατα, λόγω κλίσης από την είσοδο των υδάτων σε ανοιχτά διαμερίσματα του καταστρώματος. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του κυβερνήτη του ρυμουλκού να τηρήσει τις διαδικασίες για τη στεγανότητα της φορτηγίδας πριν από τον απόπλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι ο κυβερνήτης είχε γνώση για την κατάσταση της φορτηγίδας, έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και προέβη στην επιχείρηση ρυμούλκησης.

Ενέργειες για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων

  • Αποτελεσματική επιθεώρηση και συντήρηση του κύτους.
  • Για την αξιοπλοΐα των πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί ορθή ναυτιλιακή πρακτική για τους πλοιοκτήτες να πραγματοποιούν τακτικές επιθεωρήσεις και συντήρηση του κύτους μεταξύ των περιόδων δεξαμενισμού.
  • Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συντήρησης και επιθεώρησης του κύτους θα πρέπει να αντιμετωπίζει προληπτικά την πιθανή φθορά του χάλυβα και, να διασφαλίζει την ακεραιότητα της υδατοστεγανότητας  με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε εδώ.