Η «ακτινογραφία» του παγκόσμιου στόλου

0

Καθώς το 2022 αποτελεί πλέον παρελθόν, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς είχε διαμορφωθεί η εικόνα του παγκόσμιου στόλου στις βασικές κατηγορίες πλοίων στα τέλη του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση της ναυλομεσιτικής Xclusiv, στην αγορά ξηρών φορτίων, και δη σε εκείνη των bulk carriers, ο στόλος απαρτιζόταν από 13.107 πλοία. Το orderbook αριθμούσε 899 πλοία και συνεπώς το ποσοστό των εκκρεμών παραγγελιών προς το σύνολο του στόλου είχε διαμορφωθεί στο 6,86%. Παρότι τα εν λόγω επίπεδα φαντάζουν χαμηλά, το μέλλον της ναυλαγοράς των bulk carriers διαφαίνεται θολό εν μέσω των προκλήσεων που ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία, ενώ αναλυτές έχουν υποστηρίξει την άποψη ότι οι σημαντικές διακυμάνσεις που καταγράφουν οι κύριοι δείκτες της ναυλαγοράς καταδεικνύουν ανισορροπίες μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, από τα bulk carriers του στόλου, μόλις τα 105 είναι σε θέση να καταναλώσουν ή μπορούν να μετασκευαστούν προκειμένου να καταναλώσουν εναλλακτικά καύσιμα. Από τα bulk carriers του orderbook, τα 44 θα είναι σε θέση να καταναλώσουν εναλλακτικά καύσιμα, ενώ τα 31 θα είναι σε θέση να μετασκευαστούν προκειμένου να δύνανται να καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα.

Περνώντας στην αγορά των containerships, ο στόλος αριθμούσε στα τέλη του 2022 5.789 πλοία, ενώ το orderbook 928 (16,03%). Από τους τέσσερις βασικούς τύπους πλοίων (bulk carriers, tankers, containerships, gas carriers), το orderbook των containerships είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό πλοίων.

Από τα containerships του παγκόσμιου στόλου, τα 167 είναι capable ή ready να καταναλώσουν εναλλακτικά καύσιμα. Ωστόσο, στο περιβαλλοντικό μέτωπο έχουν ληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες στο orderbook, με 188 containerships να είναι capable και 150 να είναι ready.

Παράλληλα, βάσει της έκθεσης της Xclusiv, το orderbook των δεξαμενόπλοιων είχε διαμορφωθεί στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του 4,28% επί του συνόλου του στόλου: ο παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων απαρτιζόταν από 7.413 πλοία ενώ το orderbook από 317. Από τα δεξαμενόπλοια του στόλου, τα 163 είναι σε θέση να καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα ή μπορούν να μετασκευαστούν για να δύνανται να καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα.

Όπως όλα δείχνουν, το βραχυπρόθεσμο μέλλον της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων είναι ευοίωνο. Η αναδιάταξη των routes εντός του έτους οδήγησε σε άνοδο των τονομιλίων στην αγορά, ενώ οι συνιστώσες προσφοράς και ζήτησης γέρνουν προς όφελος της ναυλαγοράς, καθώς γηραιότερα και μη δεξαμενόπλοια επιδίδονται στη μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το τελευταίο μέρος της έκθεσης της Xclusiv εστιάζεται στα υγραεριοφόρα. Ο στόλος LPG και LNG carriers αριθμούσε 2.302 πλοία, ενώ το orderbook 469 πλοία. Συνεπώς, το ποσοστό του orderbook ως προς τον παγκόσμιο στόλο υγραεριοφόρων άγγιξε το εντυπωσιακό 20,37%. Ένα σημαντικό μέρος, αν όχι το σημαντικότερο, αφορά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παρότι το ποσοστό φαντάζει μεγάλο, οι ημερομηνίες παράδοσης των συγκεκριμένων πλοίων είναι σε ένα εύρος περίπου τεσσάρων ετών. Σε κάθε περίπτωση, η σταδιακή επίδραση στις ισορροπίες ζήτησης και προσφοράς παραμένει αβέβαιη και αναμφίβολα θα εξαρτηθεί και από την πρόοδο στα έργα υποδομών που αναπτύσσονται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία.

Τέλος, η Xclusiv σημειώνει ότι το 90% των εκκρεμών παραγγελιών υγραεριοφόρων αφορούν πλοία κατηγορίας ready ή capable ως προς τη δυνατότητα καύσης εναλλακτικών καυσίμων.

To παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, των Ναυτικών Χρονικών.

Μπορείτε να αποκτήσετε το Τεύχος, εδώ.