Τι θα μεταφέρουν τα πλοία το 2050;

0

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας βρίσκονται συνήθως τα καύσιμα των πλοίων παρά τα φορτία τους. Με αφορμή το γεγονός αυτό, η BRS Shipbrokers στην ετήσια έκθεσή της εστιάζεται στα εμπορεύματα του μέλλοντος.

Το 2022, η ζήτηση σε τονομίλια αφορούσε κατά 40% τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, σιτηρών και λοιπών χύδην φορτίων, κατά 22% τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών παραγώγων, κατά 15% τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, κατά 8% τη μεταφορά άνθρακα, κατά 8% άλλα ξηρά φορτία, κατά 4% αέρια και κατά 3% πετροχημικά.

Την ίδια ώρα, με ορίζοντα το 2050, η ζήτηση για άνθρακα αναμένεται να έχει μειωθεί από 5,8 δισ. ισοδύναμους τόνους άνθρακα σήμερα σε 0,5 δισ. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, από 4,15 τρισ. κ.μ. σε 900 δισ. κ.μ. Από την άλλη, η ζήτηση για υδρογόνο αναμένεται να έχει αυξηθεί στους 420 εκατ. τόνους από 0,6 εκατ. σήμερα. Ακόμα, η ζήτηση για βιοαέριο εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα 417 τρισ. κ.μ. το 2050 από 28 τρισ. κ.μ. σήμερα.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Απριλίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Μπορείτε να αποκτήσετε το Τεύχος Απριλίου πατώντας εδώ.