Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία: Στη Σύρο νέα δημόσια επαγγελματική σχολή

0

Στις 16 Φεβρουαρίου ανοίγει τις πύλες της νέα Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) στη Σύρο με τη συνεργασία υπουργείου Παιδείας και των ναυπηγείων στο Νεώριο – ONEX NEORION SHIPYARDS. Στόχο αποτελεί να προσφερθούν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Η σχολή θα προσφέρει στους καταρτιζόμενους:

· Εκπαίδευση σε σύγχρονα τεχνικά επαγγέλματα, όπως:

– Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

– Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελασματουργός Ειδικών Κατασκευών

– Τεχνίτης Σωληνουργός

· Στέγαση της Σχολής σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των Ναυπηγείων Νεωρίου αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας τους.

· Βελτίωση των τεχνικών τους ικανοτήτων δουλεύοντας σε πραγματικά κατασκευαστικά projects και ενίσχυση της εργασιακής τους εμπειρίας.

· Ευκαιρίες συνεργασίας με τους καλύτερους τεχνίτες σε κάθε ειδικότητα.

· Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων του Νεωρίου.

· Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων στην επιχείρηση.

Στους αποφοίτους των ΕΣΚ απονέμεται πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 9 Ιανουαρίου 2023 και θα διαρκέσουν έως τις 3 Φεβρουαρίου 2023.