Tokyo MoU: Όσα έδειξαν οι επιθεωρήσεις κράτους λιμένα

0

του καπτ. Γ. Γεωργούλη

Η ετήσια έκθεση του Tokyo MoU υπογραμμίζει τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις των επιθεωρήσεων PSC στο Τόκιο MoU μέσα στο 2021. Η έκθεση παρέχει επίσης στατιστικά και αναλύσεις για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη-μέλη του μνημονίου μέσα στο 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση του αριθμού επιθεωρήσεων το 2020 λόγω σοβαρών περιορισμών από την πανδημία του Covid-19 και την αναγκαιότητα και τη σημασία της διατήρησης των δραστηριοτήτων των επιθεωρήσεων κράτους λιμένα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, το Tokyo MOU αποφάσισε να ξεκινήσει απομακρυσμένες επιθεωρήσεις PSC από την 1η Απριλίου 2021 ως μια πρακτική εναλλακτική στο ενδιάμεσο, όπου και όταν μια κανονική φυσική επιθεώρηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Με βάση τα ανωτέρω, το Μνημόνιο του Τόκιο κατάφερε να επιτύχει αύξηση σχεδόν 20% στις επιθεωρήσεις το 2021, δηλαδή 22.730 σε σύγκριση με 19.146 το 2020, αν και υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο κενό στην επιστροφή του αριθμού επιθεωρήσεων στα προπανδημικά επίπεδα. Είναι επίσης θετικό ότι το Tokyo MoU, σε συντονισμό με το Paris MoU του Παρισιού, διεξήγαγε με επιτυχία την εστιασμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων (Concentrated Inspection Campaign) για την ευστάθεια από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2021, η οποία είχε αναβληθεί για το 2020.

Η παραπάνω εκστρατεία για την ευστάθεια διεξήχθη από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2021 από κοινού με το Paris MoU. Κατά την περίοδο αυτή, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.260 επιθεωρήσεις από τις αρχές λιμένων των κρατών-μελών, εκ των οποίων οι 4.984 (79,62%) αφορούσαν την εστιασμένη επιθεώρηση για την ευστάθεια. Διαπιστώθηκαν συνολικά 379 ελλείψεις/παρατηρήσεις που σχετίζονται με την ευστάθεια σε 328 πλοία που αντιπροσωπεύουν το 6,58% των σχετικών επιθεωρήσεων. Ο μεγαλύτερος αριθμός αστοχιών που σχετίζονταν με την ευστάθεια αφορούσαν τον πλημμελή σχεδιασμό φόρτωσης/έρματος (155, 43,54%), ακολουθούμενη από την κακή διαχείριση φορτίου (67, 18,82%) και την πλημμελή διαχείριση των πόρων της γέφυρας (45, 12,64%). Υπήρξαν συνολικά 121 κρατήσεις κατά το τρίμηνο της καμπάνιας, εκ των οποίων οκτώ πλοία (6,61%) κρατήθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα παραβάσεων των κανονισμών ευστάθειας. Το αποτέλεσμα έδειξε σχετικά υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τους κανόνες ευστάθειας από τον κλάδο.

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν σε πλοία 22.730 επιθεωρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν 14.951 πλοία εγγεγραμμένα σε 97 σημαίες. Το 16,40% των επιθεωρήσεων ήταν εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιθεωρήσεις για ορισμένα κράτη-μέλη εξακολουθούσαν να είναι εξαιρετικά περιορισμένες λόγω των πραγματικών και πιθανών επιπτώσεων του Covid-19. Από τις 22.730 επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικά, στις 11.567 βρέθηκαν πλοία με ελλείψεις/παρατηρήσεις. Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός πλοίων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή υπολογίστηκε σε 26.157, το ποσοστό επιθεωρήσεων στην περιοχή ήταν περίπου 57% για το 2021.

Τα πλοία κρατούνται όταν η κατάσταση του πλοίου ή το επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας του πληρώματός του δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ισχύουσες συμβάσεις και κατ’ επέκταση το πλοίο δεν μπορεί να αποπλεύσει έως ότου αποκατασταθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην κράτησή του και να μπορέσει να αποπλεύσει χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου του φορτίου και των επιβαινόντων ή χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Το 2021, 526 πλοία νηολογημένα υπό 52 σημαίες κρατήθηκαν λόγω σοβαρών ελλείψεων που βρέθηκαν στο πλοίο. Το ποσοστό απαγόρευσης απόπλου των πλοίων που επιθεωρήθηκαν ήταν 2,31%.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνθήκες στο πλοίο που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και των τοπικών κανονισμών από τις αρχές του κράτους λιμένα, αυτές καταγράφονται ως ελλείψεις/παρατηρήσεις και απαιτείται να διορθωθούν πριν τον απόπλου του πλοίου.

Συνολικά καταγράφηκαν 39.838 ελλείψεις/παρατηρήσεις το 2021. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελλείψεων/παρατηρήσεων αφορούν τα μέτρα πυρασφάλειας, τα σωστικά μέσα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Το 2021 καταγράφηκαν 5.929 ελλείψεις/παρατηρήσεις που αφορούσαν μέτρα πυρασφάλειας, 5.192 που σχετίζονται με σωστικές συσκευές και 4.743 που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του συνολικού αριθμού όλων των καταγεγραμμένων ελλείψεων/παρατηρήσεων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ελλείψεις/παρατηρήσεις που σχετίζονται με τα σωστικά μέσα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αυξήθηκαν το 2021 κατά 1.015 σε αριθμό ή 24% κατά ποσοστό και 1.062 ή 29% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι ελλείψεις που σχετίζονται με την ευστάθεια, κοπώσεις και γενικότερα υπολογισμού φορτίου αυξήθηκαν επίσης κατά 259 σε αριθμό ή 23% κατά ποσοστό το 2021.

Παρά τον μειωμένο αριθμό των επιθεωρήσεων και με εξαίρεση τα θετικά αποτελέσματα της εστιασμένης καμπάνιας στην ευστάθεια, οι κρατήσεις των πλοίων και οι ελλείψεις/παρατηρήσεις έδειξαν σαφέστατα μείωση του επιπέδου ασφάλειας και έλλειψη επιμέλειας προς συμμόρφωση κατά το 2021, που μπορεί να οφείλεται σε:
· Χαλάρωση λόγω της μείωσης των επιθεωρήσεων εξαιτίας της πανδημίας κατά το 2020.
· Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους εγκλωβισμένους και εξουθενωμένους ναυτικούς στα πλοία.
· Έλλειψη εξοικείωσης και εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως επιθεώρηση.

Με βάση τα παραπάνω και βγαίνοντας από το σκληρό καθεστώς απομόνωσης λόγω της πανδημίας, η ναυτιλία θα ανακάμψει, το ηθικό των πληρωμάτων θα επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα, διορθώνοντας θετικά την κουλτούρα ασφάλειας στο πλοίο και παρασύροντας ανοδικά και τα επίπεδα ασφάλειας.

Η παραπάνω συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών.
Αποκτήστε το τεύχος Ιουνίου των Ναυτικών Χρονικών πατώντας εδώ.