5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τα γυμνάσια σωσίβιας λέμβου

0

Οι σωσίβιες λέμβοι αποτελούν απαραίτητο και βασικό εξοπλισμό για την ασφάλεια του πληρώματος στα φορτηγά πλοία αλλά και των επιβατών στα επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια.

Η τακτική εκτέλεση γυμνασίων εγκατάλειψης πλοίου, ανακρέμασης και καθέλκυσης της σωσίβιας λέμβουείναι σημαντικό κριτήριο για την επιτυχημένη και ασφαλή χρήση των σωσίβιων λέμβων σε περίπτωση ανάγκης. Σύμφωνα με την SOLAS, τα πληρώματα των πλοίων θα πρέπει εντός μιας περιόδου όχι μεγαλύτερης του ενός μήνα να έχουν συμμετάσχει σε γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου ενώ εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των τριών μηνών, θα πρέπει να εκτελείται γυμνάσιο καθέλκυσης σωσίβιας λέμβου στη θάλασσα.

Σε περίπτωση που στο πλοίο πραγματοποιηθεί αλλαγή πληρώματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, τότε θα πρέπει εντός 24 ωρών από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμένα, το πλήρωμα να συμμετάσχει σε γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου.

Όλα τα παραπάνω γυμνάσια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή καθώς η μετακίνηση της σωσίβιας λέμβου από την αποθηκευμένη της θέση και η καθέλκυση της έως το επίπεδο του κυρίου καταστρώματος ή έως την θάλασσα, είναι η αιτία πολύ σοβαρών τραυματισμών ακόμα και θανάτων σε μέλη πληρώματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

  • Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της σωσίβιας λέμβου όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται σε προστατευμένη θέση, διατηρώντας  επαρκή απόσταση ασφαλείας από την σωσίβια λέμβο.
  • Η εκτέλεση των γυμνασίων πρέπει να γίνεται πάντα υπό την εποπτεία των υπευθύνων αξιωματικών, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και ικανότητα που απαιτείται για την ασφαλή  μετακίνηση, απασφάλιση και ασφάλιση των λέμβων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τον κατασκευαστή και το SMS (Safety Management System) της εταιρίας.
  • Η καθέλκυση των σωσίβιων λέμβων καθαιρέσεως στην θάλασσα είναι προτιμότερο να γίνεται χωρίς ανθρώπους εσωτερικά, και η είσοδος τους στη θάλασσα να πραγματοποιείται όταν οι σωσίβιες λέμβοι βρίσκονται πλησίον της επιφάνειας του νερού, μέσω της ανεμόσκαλας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
  • Μέρος των γυμνασίων αποτελεί και η εκπαίδευση του πληρώματος στην χρήση της μηχανής της σωσίβιας λέμβου καθώς και των λοιπού εξοπλισμού που περιλαμβάνει (ξηρά τροφή, νερό, εργαλεία, πυροτεχνικά, στολές εμβαπτίσεως κτλ.).
  • Κάθε μέλος του πληρώματος θα πρέπει να γνωρίζει σε ποια σωσίβια λέμβο θα πρέπει να παρουσιαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να γνωρίζει τα καθήκοντα του σύμφωνα με το Muster list του πλοίου.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως εάν οι πλόες του πλοίου (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αδυναμία παραμονής σε αγκυροβόλιο κτλ.) δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των γυμνασίων εντός των προσδιορισμένων χρονικών περιόδων, δίνεται η δυνατότητα από την σημαία του πλοίου να εξαιρέσει το πλοίο εκδίδοντας την σχετική βεβαίωση (dispensation) για παράταση της εκτέλεσης του γυμνασίου.