Η χρήση των «Bridge Cards» στις περιοχές υψηλού κινδύνου

0

Με αφορμή την αύξηση των πειρατικών συμβάντων και των περιστατικών απαγωγών στον Κόλπο της Γουινέας το 2020, αλλά και την αυξημένη πολιτική ένταση που επικρατεί στον Κόλπο του Ομάν, στον Κόλπο του Άντεν και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, διεθνείς οργανισμοί, όπως ο IMSC (International Maritime Security Construct) και ο OCIMF (Oil Companies International Marine Forum), εξέδωσαν τις «Bridge Cards».

Οι συγκεκριμένες «Bridge Cards» έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να διευκολύνουν τους ναυτικούς να προβούν άμεσα στις απαραίτητες και σωστές ενέργειες που απαιτούνται σε στιγμές έντονης πίεσης, όπως στις πειρατικές επιθέσεις ή σε άλλες απειλές. Σε αυτές τις κάρτες περιέχονται συνοπτικά και ευπαρουσίαστα σημαντικές πληροφορίες, όπως διαδικασίες αναφορών και επικοινωνίας με διεθνείς οργανισμούς, που αποσκοπούν στην προστασία και στην παρακολούθηση των πλοίων όταν πλέουν σε επικίνδυνες θάλασσες. Παράλληλα, οι παραπάνω κάρτες περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το πώς οι ναυτικοί μπορούν να αντιληφθούν εγκαίρως μια ύποπτη προσέγγιση σκάφους ή μια πειρατική επίθεση, όπως και προτεινόμενες ενέργειες σε ένα πλήθος κρίσιμων καταστάσεων.

Οι «Bridge Cards» από τον IMSC αφορούν πλοία τα οποία πλέουν στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν, στον Κόλπο του Άντεν και στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Οι παραπάνω κάρτες αποσκοπούν στη συμπλήρωση των υπαρχουσών οδηγιών από τον BMP5 (Best Management Practices 5) και έχουν αναθεωρηθεί τον Φεβρουάριο του 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις νάρκες που έχουν εντοπιστεί στη Μέση Ανατολή.

Οι «Bridge Cards» από τον OCIMF αφορούν πλοία τα οποία πλέουν στον Κόλπο της Γουινέας, αποσκοπούν στη συμπλήρωση των υπαρχουσών οδηγιών του BMP West Africa και εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020.

Τις εν λόγω κάρτες μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.ocimf.org/news/news-articles/gulf-of-guinea-bridge-cards.aspx

https://www.gard.no/web/updates/content/31182529/bridge-cards-for-use-in-high-risk-areas

Φωτό: Lincon Vicente/ Pixabay