Νέα συνεργασία για τη ναυπήγηση πλοίου εγκατάστασης υπεράκτιων ανεμογεννητριών

0

Ο βρετανικός νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR) ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την αμερικανική εταιρεία Northeast Technical Services Co., Inc. (NETSCo) στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος ανάπτυξης (JDP), με στόχο τη σχεδίαση και την κατασκευή ενός νέου πλοίου εγκατάστασης υπεράκτιων ανεμογεννητριών (wind turbine installation vessel ‒ WTIV), το οποίο θα είναι συμβατό με τον νόμο «Jones Act». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παράδοση του πλοίου θα αποτελέσει ουσιαστική πρόοδο για την ανάπτυξη της παράκτιας βιομηχανίας εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, οι μηχανικοί της εταιρείας NETSCo θα είναι υπεύθυνοι για τον αρχικό σχεδιασμό (concept design) του WTIV. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχεδίαση του νέου WTIV θα επικεντρωθεί στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι υφιστάμενες νομοθεσίες της Ανατολικής Ακτής (U.S. East Coast) και των Μεγάλων Λιμνών των ΗΠΑ (U.S. Great Lakes), αναφορικά με χαρακτηριστικά της κατασκευής, όπως δυναμικότητα των γερανών, χώροι καταστρωμάτων και βύθισμα. Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού αποτελεί η επιλογή συνηθισμένης, για τα αμερικανικά ναυπηγεία, μορφολογίας γάστρας, διασφαλίζοντας επομένως τη μελλοντική δυνατότητα κατασκευής WTIVs σε ναυπηγεία των ΗΠΑ.

Ο βρετανικός νηογνώμονας LR θα αξιολογήσει τα σχέδια της εταιρείας NETSCo, με στόχο τη διασφάλιση ότι το υπό ναυπήγηση WTIV συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του LR θα αξιολογήσει επίσης τη σχεδίαση με βάση διεθνείς κώδικες και πρότυπα καθώς και τον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (CFR) της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Φωτο: NETSCo