Ναυτικές μηχανές: Τεχνικά ζητήματα και εμπειρίες από τη χρήση των νέων ναυτιλιακών καυσίμων

0

Σε webinar που διοργάνωσαν η Chevron και το Ινστιτούτο Ναυτικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας-IMarEST, παράρτημα Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων-UAE, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την προστασία των ναυτικών μηχανών. Οι ομιλητές εστίασαν στο μεγάλο εύρος χρησιμοποιούμενων ναυτιλιακών καυσίμων και στον αντίκτυπό τους στη λίπανση των κυλίνδρων των μηχανών.

Ο συντονιστής του webinar, κ. Nikeel Idnani, Secretary IMarEST UAE branch, αρχικά αναφέρθηκε στο θέμα του «Sustainable shipping for a sustainable plane», το οποίο έχει επιλεγεί ως το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Θέμα για το 2020. Ο κ. Idnani τόνισε ότι το τρέχον έτος σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά τις περιεχόμενες θειικές ενώσεις στα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο μεταφορικό κλάδο και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του κατάλληλου λιπαντικού μίας μηχανής, το οποία μπορεί να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία της σε απαιτητικές καταστάσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντίνος Τζιρίτης, Area Manager Marine Lubricants, έκανε μια σύντομη παρουσίαση της Chevron Corporation, των brand names TEXACO, CHEVRON & CALTEX  που η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή καθώς και των δραστηριοτήτων της σε παγκόσμια κλίμακα και ακολούθως η κ. Γεωργία Χαλούλου, Field Technical Specialist, Chevron Marine Lubricants, δήλωσε ότι πλησιάζει η εποχή κατά την οποία τα πλοία θα χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος διαφορετικών καυσίμων. Αναφέρθηκε επίσης στην ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Chevron, η οποία, έχει προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στη διαχείριση νέων καυσίμων. Υποστήριξε επίσης ότι, τα κατάλληλα λιπαντικά ενισχύουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία των μηχανών και επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Επομένως, τα λιπαντικά που επιλέγονται πρέπει να είναι συμβατά με το, πιθανότατα μεγάλο, φάσμα καυσίμων που χρησιμοποιεί ο στόλος κάθε εταιρείας. Με την ευκαιρία, η κ. Χαλούλου έκανε επίσης αναφορά στα προϊόντα τα οποία παράγει η Chevron, τη σειρά λιπαντικών «Taro Ultra», τα οποία είναι συμβατά με μεγάλο φάσμα κινητήρων και καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση και προστασία των μηχανολογικών συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια του webinar, το οποίο διήρκεσε 60 λεπτά, έγινε αναφορά και στα εξής ζητήματα:

Από την ημερομηνία εφαρμογής των κανονισμών του ΙΜΟ σχετικά με τα όρια των εκπεμπόμενων ρύπων στη ναυτιλία, η Chevron έχει αναπτύξει την τεχνογνωσία της σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία με καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO <0,50%S). Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα συγκεκριμένα καύσιμα επιλέγονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων από τους πλοιοκτήτες ως λύσεις συμμόρφωσης με τους υφιστάμενους κανονισμούς μείωσης ρύπων.

Σημαντικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την ευρύτερα διαδεδομένη άποψη, τα τεχνικά προβλήματα, όσον αφορά τη λειτουργία των ναυτικών κινητήρων, είναι συχνά ανεξάρτητα του είδους του κινητήρα και της εταιρείας κατασκευής του, όπως παρατήρησε η Chevron. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην εν λόγω έρευνα τεχνικών προβλημάτων, τα οποία εμφάνισε ένας αριθμός μηχανών ηλικίας από 4 έως 12 έτη, που χρησιμοποιούν VLSFO καύσιμο με ικανοποιητικές ιδιότητες ανάφλεξης και λιπαντικά τα οποία παράγουν πέντε κορυφαίοι κατασκευαστές, με Base Number-BN μεταξύ 40-100.

Παρά τα σημειωθέντα τεχνικά ζητήματα, αναφέρθηκε πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι πλοιοκτήτες εξασφάλισαν την ομαλή μετάβαση της λειτουργίας των πλοίων τους σε VLSFO. Στο συγκεκριμένο επίτευγμα συνεισέφεραν δύο κύριες παράμετροι: η ποιότητα των VLSFO καυσίμων, η οποία  παρουσίασε μικρότερη μεταβλητότητα από αυτή που αναμενόταν, και η συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με την ορθή επιλογή κυλινδρελαίων, η οποία απέτρεψε την εμφάνιση πιο σοβαρών τεχνικών ζητημάτων στους κινητήρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι περιπτώσεις σοβαρής φθοράς στα τοιχώματα των χιτωνίων των κυλίνδρων έχουν καταγραφεί μόνο σε μεμονωμένους κυλίνδρους και σε περιπτώσεις όπου οι επιφάνειες των χιτωνίων των κυλίνδρων και των ελατηρίων του εμβόλου βρίσκονταν σε κακό επίπεδο συντήρησης.

Nikeel Idnani, Georgia Chaloulou & Konstantinos Tziritis

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι τα VLSFO καύσιμα έχουν, στη γενική περίπτωση, υψηλότερη ενεργειακή αξία από τα συμβατικά HSFO καύσιμα. Ωστόσο, οι διαφορετικές ιδιότητες ανάφλεξης των VLSFO καυσίμων έχουν περιστασιακά αποτελέσει εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία, κατά κύριο λόγο, παλαιότερων κινητήρων που δεν συντηρούνταν σωστά. Σχετικά με τις δυσκολίες λειτουργίας των κινητήρων, αναφέρθηκε επίσης η άποψη ότι οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονταν μέχρι και την έναρξη του 2020 σχετικά με τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμου από υπολείμματα υψηλής περιεκτικότητας σε θειικές ενώσεις ίσως είχαν συμβάλει σημαντικά στη φθορά των κυλίνδρων των κινητήρων.

Κατά τη διάρκεια του webinar οι ομιλητές μοιράστηκαν εμπειρίες και γνώσεις με τους ακροατές, σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα λίπανσης και ασφαλούς λειτουργίας των ναυτικών κινητήρων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ναυτιλίας της Chevron , μπορείτε να μπείτε στο site της εταιρίας www.chevronmarineproducts.com