Σ. Μεϊντάνης: Η ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος αποτελεί προτεραιότητα

0

Του Σταύρου Μεϊντάνη, DPA/CSO, Safety & Quality Manager, Capital Ship Management Corp.

Για τις διαχειρίστριες εταιρείες δεξαμενόπλοιων τα remote surveys δεν αποτελούν καινούργια έννοια και πρακτική. Είναι απαιτήσεις που υπάρχουν ήδη στο ΤMSA και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία του κλάδου.
 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι ναυτιλιακές εταιρείες ήταν η αδυναμία πρόσβασης των στελεχών του γραφείου στα πλοία. Στην πραγματικότητα, από τα τέλη Φεβρουαρίου και λόγω των απαγορεύσεων που τέθηκαν σε ισχύ, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μετακινήσεις είναι σχεδόν αδύνατες, δυσχεραίνοντας, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων. Αυτό το κενό συμπλήρωσαν σημαντικά οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις. Είναι λοιπόν γεγονός πως η πανδημία επιτάχυνε κάποιες διαδικασίες, οι οποίες θα υποστηρίξουν ‒και ήδη έχουν βοηθήσει– τον κλάδο πολύπλευρα.

Ωστόσο, τα remote surveys δεν αποτελούν καινούργια έννοια και πρακτική. Είναι απαιτήσεις που υπάρχουν ήδη στο ΤMSA και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία του κλάδου.

Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως η μετάβαση στις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις θα πρέπει να λάβει χώρα σταδιακά, με σωστό προγραμματισμό, χωρίς να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της αλλαγής, είναι υψίστης σημασίας η ασφάλεια, τόσο του πληρώματος όσο και του ίδιου του πλοίου. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς δίχως να έχουμε ιδία άποψη ‒ τα μάτια μας πάνω στο πλοίο, δηλαδή, για την πλήρη εικόνα.

Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία των εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων είναι η κατάρτιση των στελεχών. Είναι γεγονός πως, από τα διαφορετικά είδη επιθεωρήσεων που πλέον διενεργούνται, θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε και να αποκτούμε νέες δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία και οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την επόμενη ημέρα. Θεωρώ πως θα πρέπει πλέον να μιλάμε για ένα διαφορετικό «set of skills» που απαιτείται, τόσο από τον επιθεωρητή όσο και από τον επιθεωρούμενο.

Βέβαια, ακόμα και για τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις, η ισορροπία μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα και τεχνολογίας είναι αναγκαία και σε καμία περίπτωση ο ένας παράγοντας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο.

Επιπλέον, ο βαθμός και η ταχύτητα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων εξαρτώνται σημαντικά από το επίπεδο και τη συχνότητα διεξαγωγής επιθεωρήσεων, για την καλύτερη δυνατή εξοικείωση των μελών του πληρώματος.

Μειντάνης φωτό

Εξάλλου, για τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις ισχύουν όσα και για τις διά ζώσης επιθεωρήσεις: για τα bulk carriers και τα containerships, οι επιθεωρήσεις διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τους νηογνώμονες και μία ή και δύο φορές τον χρόνο από τα Port State Control. Αντιθέτως, στα tankers πραγματοποιούνται σημαντικά περισσότερες επιθεωρήσεις, με διαφορετικές απαιτήσεις. Άρα, στους διάφορους τύπους πλοίων, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προετοιμασία και τη νοοτροπία. Βέβαια, θα έλεγα πως για την πλειονότητα των εταιρειών που διαθέτουν μεικτό στόλο, όπως και ο δικός μας όμιλος, τα πλοία αντιμετωπίζονται, σε επίπεδο επιθεωρήσεων και απαιτήσεων, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να επισημάνω πως, είτε πρόκειται για διά ζώσης είτε για εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις, η ύπαρξη εμπιστοσύνης και απόλυτης διαφάνειας ανάμεσα στα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών και στους επιθεωρητές είναι υψίστης σημασίας. Σήμερα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.

Το συγκεκριμένο άρθρο με τίτλο “Σ. Μεϊντάνης: Η ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος αποτελεί προτεραιότητα” δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2020 των Ναυτικών Χρονικών, στο πλαίσιο του αφιερώματος για τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το τεύχος των Ναυτικών Χρονικών εδώ.