Τα πρώτα Aframaxes με τεχνολογία κυψελών καυσίμου

0

Η Samsung Heavy Industries έγινε η πρώτη εταιρεία η οποία θα κατασκευάσει τα πρώτα παγκοσμίως δεξαμενόπλοια κατηγορίας Aframax που θα χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών καυσίμου, ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του ΙΜΟ για τις εκπομπές CO2. Στις 26 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, η SHI ανακοίνωσε πως έλαβε και τη σχετική έγκριση επί της αρχής (AiP) από τον νηογνώμονα DNV GL.

Τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς, αντί για γεννήτριες πετρελαίου, διαθέτουν κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFCs), οι οποίες χρησιμοποιούν καύσιμο LNG, έχοντας έτσι βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και σημαντικά μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, εάν οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιηθούν σε ένα δεξαμενόπλοιο κατηγορίας A-max, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανές ισχύος 3 ΜW, τότε οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν περισσότερο από 45%, κάτι που ισοδυναμεί με την αφαίρεση 10.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους.

Επιπλέον, καθώς οι κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων μπορούν να χρησιμοποιούν και υδρογόνο ως καύσιμο εκτός από LNG, αναμένεται η τεχνολογία αυτή να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την κατασκευή πλοίων μηδενικών εκπομπών, που θα χρησιμοποιούν καύσιμο υδρογόνο.