Isalos.net: Ποιές είναι οι σημαντικότερες καινοτομίες της ναυπηγικής τεχνολογίας;

0

Οι καινοτομίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας για τη νέα δεκαετία αποτέλεσαν το κύριο θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης που συνδιοργάνωσαν η Isalos.net και η SNAME Greek Student Section (ΕΜΠ και Παν. Δυτικής Αττικής).

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019, είχε θέμα «Ναυτιλία & Τεχνολογία: Καινοτομίες για τη νέα δεκαετία».

IMG_7520

Ομιλητές στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν οι κ.κ Σταμάτης Φραδέλος, Director- Business Development, American Bureau of Shipping (ABS), Γεώργιος Μάμαλης, Promotion Manager– Marine New Sales, MAN Energy Solutions Hellas, Σπύρος Γκέρτσος, Fleet Manager, Maran Gas Maritime Inc., Φώτης Ν. Δαλμυράς, Technical Director, Andriaki Shipping Co. Ltd., Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical Director, Polembros Shipping, Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Assistant Technical Manager, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. και Δημήτριος Χελιώτης, Chief Operating Officer, Target Group.

Ο Δρ. Δημήτρης Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών κατά το συντονισμό του πάνελ

Ο Δρ. Δημήτρης Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών κατά το συντονισμό του πάνελ

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Δημήτρης Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δρ. Δημήτρης Λυρίδης εστίασε τη συζήτηση σε πέντε βασικούς άξονες που αναλύθηκαν από τους συμμετέχοντες: (α) απαιτήσεις για χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και τρόποι συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του IMO, (β) λειτουργικά μέτρα, (γ) νέα και εναλλακτικά καύσιμα, εξελιγμένοι κινητήρες, ηλεκτρική πρόωση, (δ) ψηφιακές τεχνολογίες στη λειτουργία του πλοίου και του στόλου, (ε) αυτόνομα πλοία και άλλες αναμενόμενες τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις στη διαχείριση των πλοίων.

Ο κ. Σταμάτης Φραδέλος, Director- Business Development, American Bureau of Shipping (ABS) κατά την παρουσίασή του

Ο κ. Σταμάτης Φραδέλος, Director- Business Development, American Bureau of Shipping (ABS) κατά την παρουσίασή του

Κατά την εναρκτήρια παρουσίασή του ο κ. Σταμάτης Φραδέλος αναφέρθηκε στους νέους κανονισμούς που απασχολούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία, επισημαίνοντας πως στόχος των κανονισμών είναι η σταδιακή μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου και να οδηγήσουν -σε βάθος χρόνου εντός του αιώνα – σε μια zero-GHGs emissions ναυτιλία, γεγονός που θα επηρεάσει δραστικά τόσο την λειτουργία, όσο και τον σχεδιασμό των πλοίων με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων. Ο Director- Business Development του ABS παρουσίασε στους παρευρισκόμενους φοιτητές νέες λύσεις των ναυπηγείων για αποδοτικότερα πλοία, ενώ τόνισε πως η πλήρης συμμόρφωση με το πλαίσιο του 2050 μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω ενναλακτικών καυσίμων.

Ο κ. Γεώργιος Μάμαλης, Promotion Manager– Marine New Sales της MAN Energy Solutions Hellas κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του

Ο κ. Γεώργιος Μάμαλης, Promotion Manager– Marine New Sales της MAN Energy Solutions Hellas κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του

Στην παρουσίαση που ακολούθησε, ο κ. Γεώργιος Μάμαλης ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο αποτελεί οδηγό για την εξέλιξη των μηχανών και ανάλυσε όλες τις δυνατές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι πλοιοκτήτες, δίνοντας έμφαση στις μηχανές διπλού καυσίμου ως αποδοτικότερη λύση, αυτή την στιγμή. Ο Promotion Manager– Marine New Sales της MAN Energy Solutions Hellas έκανε εκτεταμένη αναφορά σε εναλλακτικά καύσιμα (αμμωνία, μεθανολη), αφού η ΜΑΝ αναπτύσσει τεχνολογίες με γνώμονα τη νομοθεσία (2050). Παράλληλα, εξέθεσε μια λύση ασφαλούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των μηχανών εξ αποστάσεως (PrimeServ Assist), μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε από τη ΜΑΝ για τον ναυτιλιακό χώρο.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Γκέρτσου, Fleet Manager της Maran Gas Maritime Inc.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Γκέρτσου, Fleet Manager της Maran Gas Maritime Inc.

Στη συνεχεία, ο κ Σπύρος Γκέρτσος αναφέρθηκε στις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο σχεδιασμό των νέων πλοίων LNG, σε σχέση με αυτά που ναυπηγήθηκαν περί 15ετίας, ενώ επεσήμανε τη σημασία, την απόδοση, αλλά και τα υψηλά αποθέματα του LNG, ως καύσιμο μετάβασης στην επόμενη ημέρα. Ο Fleet Manager της Maran Gas Maritime Inc. δεν δίστασε να τονίσει τη σημασία της συλλογής δεδομένων στην νέα εποχή της ψηφιοποίησης.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του κ. Φώτη Ν. Δαλμυρά, Technical Director της Andriaki Shipping Co. Ltd.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του κ. Φώτη Ν. Δαλμυρά, Technical Director της Andriaki Shipping Co. Ltd.

Ο κ. Φώτης Ν. Δαλμυράς αναφέρθηκε στο ασαφές επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο που διακατέχει τη ναυτιλία σήμερα σε σχέση με την διαθεσιμότητα των νέων καυσίμων βάση προδιαγραφών του ISO8217:2017, την ελλιπή προετοιμασία από πλευράς προμηθευτών, καθώς και για τους κινδύνους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επίσης εξέφρασε αμφιβολίες για την επιλογή και τον τρόπο λειτουργίας των scrubbers. Επιπλέον, ο Technical Director της Andriaki Shipping Co. Ltd. επεσήμανε πως η εταιρεία για την οποία εργάζεται έχει συνειδητά επιλέξει για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της, τα καύσιμα που θα χρησιμοποιεί να είναι συμβατά με τους νέους κανονισμούς.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Μαούνη, Technical Director της Polembros Shipping

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Μαούνη, Technical Director της Polembros Shipping

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαούνης παρουσίασε τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν, τόσο στο δίκτυο τροφοδοσίας των καυσίμων, όσο και στις πιθανές μίξεις καυσίμων LSFO, ενώ εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την πλήρη αυτοματοποίηση των δεξαμενοπλοίων. Πιο συγκεκριμένα, ο Technical Director της Polembros Shipping επεσήμανε πως βρισκόμαστε σήμερα πολύ μακριά από την αυτονομία σε μεγάλου μεγέθους δεξαμενόπλοια.

Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Manager της Euronav Ship Management Partners κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του

Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Manager της Euronav Ship Management Partners κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του

Με την σειρά του, ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος επεσήμανε πως η πραγματική βελτίωση και πρόοδος ξεκινά τις περισσότερες φορές ως ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο Assistant Technical Manager της Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. παρατήρησε πως στην αγορά υγρού φορτίου, οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές κρατάνε μια στάση αναμονής. Ο κ. Οικονομόπουλος επεσήμανε ακόμη πως για την συμμόρφωση με τους κανονισμούς του 2020, η Euronav έχει επιλέξει ως σχέδιο αντιστάθμισης κινδύνου, την αποθήκευση επαρκούς ποσότητας καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, στα στενά της Μαλάκκα, για χρήση αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο στόλο.

Ο κ. Δημήτριος Χελιώτης, Chief Operating Officer της Target Group

Ο κ. Δημήτριος Χελιώτης, Chief Operating Officer της Target Group

Ο κ. Δημήτριος Χελιώτης σημείωσε ότι για το φλέγον θέμα της εφαρμογής των περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ, η χρήση ή όχι των scrubbers αποτελεί μια απόφαση εμπορικής φύσεως για τις ναυτιλιακές εταιρίες. Στην συνέχεια, ο Chief Operating Officer της Target Group υπογράμμισε ακόμη πως σημαντικό ρόλο στην αφομοίωση των τεχνολογικών αλλαγών θα διαδραματίσει η κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του καπτ. Κώστα Κανελλόπουλου, Managing Director της Nereus Shipping S.A.

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση του καπτ. Κώστα Κανελλόπουλου, Managing Director της Nereus Shipping S.A.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρέμβαση του καπτ. Κώστα Κανελλόπουλου, Managing Director της Nereus Shipping S.A. ο οποίος επεσήμανε πως ο οργανισμός του ΙΜΟ θα έπρεπε να έχει προτείνει ένα καθολικό πλαίσιο του τρόπου συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προς τις πλοιοκτήτριες εταιρίες ώστε να αποφευχθεί η παρούσα σύγχυση.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Επιμορφωτική Συνάντηση