Μπορούν τα πλοία να προστατευθούν από κυβερνοεπιθέσεις;

0

Ο νηογνώμονας ABS και ο ναυπηγικός όμιλος Hyundai Heavy Industries (HHI) συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη προδιαγραφών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο για το ABS Cyber Security-Ready (CS-Ready) Notation που απευθύνεται σε θαλάσσια περουσιακά στοιχεία. Ο ABS εξέδωσε την πρώτη σήμανση CS-Ready σε ένα εμπορικό πλοίο κατηγορίας VLCC, το οποίο παραδόθηκε από την HHI το Νοέμβριο.

«Ως ένας παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια του ναυτιλιακού κλάδου, ο ABS είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με τη HHI για να διασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά πλοίων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα επίπεδα κινδύνου στον κυβερνοχώρο», δήλωσε ο κ. John Jorgensen, Επιστημovικός Διευθυvτής του ABS στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.

Φωτό: ABS

Φωτό: ABS

Το μοντέλο FCI Cyber Risk του ABS προσδιορίζει ποσοτικά τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν Λειτουργίες (κρίσιμα συστήματα όπως η πλοήγηση και η πρόωση), Συνδέσεις (λειτουργίες ψηφιακών δικτύων) και Ταυτότητες (άτομα ή συσκευές που έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις). Η ένδειξη CS-Ready απαιτεί οι λειτουργίες και οι συνδέσεις να είναι πλήρως χαρακτηρισμένες, έτσι ώστε ο πλοιοκτήτης να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση σε συνδέσεις και συστήματα.

Η HHI υλοποίησε τις σχετικές απαιτήσεις όσο το πλοίο ήταν στο ναυπηγείο της εταιρείας στην Ν. Κορέα. Ειδικοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από τον ABS, εξέτασαν την ετοιμότητα των κρίσιμης σημασίας συστημάτων ελέγχου του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης του πλοίου καθώς και των συστημάτων πλοήγησης και επικοινωνίας.