Διευρύνονται οι προοπτικές για «καθαρότερα» καύσιμα στη ναυτιλία

0

Διευρύνοντας συνεχώς τις προοπτικές σε ό,τι αφορά τα «καθαρότερα» καύσιμα, ο νηογνώμονας ABS συμμετείχε στην πρώτη επιτυχημένη μετατροπή ενός πετρελαιοκινητήρα χαμηλών ταχυτήτων σε κινητήρα που καταναλώνει καύσιμο αιθάνιο.

Η εταιρεία Navigator Gas, σε συνεργασία με τον ναυλωτή Borealis, την εταιρεία κατασκευής κινητήρων MAN Energy Solutions, τον προμηθευτή συστημάτων φορτίου και συστημάτων τροφοδοσίας αερίου TGE και τον ABS, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετατροπή της κύριας μηχανής του πλοίου «Navigator Aurora», ώστε να καταναλώνει, αντί για καύσιμο LNG, καύσιμο αιθάνιο. Το χωρητικότητας 35.000 cbm πλοίο μεταφοράς αιθυλενίου/υγραερίου, το οποίο παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2016, διαθέτει πλέον μια κύρια μηχανή διπλού καυσίμου τύπου 6S50ME-C-GIE, η οποία χρησιμοποιεί βαρύ μαζούτ (HFO) και αιθάνιο ως καύσιμα.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μετατροπής, η οποία διήρκεσε δεκαπέντε ημέρες, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για την απόδοση και τις εκπομπές του κινητήρα, οι οποίες ήταν επιτυχείς και απέδειξαν ότι οι επιδόσεις ισχύος και οι εκπομπές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νηογνώμονα και του κανονιστικού πλαισίου.

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Αιθάνιο: το νέο ναυτιλιακό καύσιμο που κερδίζει συνεχώς έδαφος», Ναυτικά Χρονικά, Οκτώβριος 2018, σ. 118

Φωτο: ΑΠΕ ΜΠΕ