Τα Big Data αποτελούν την πραγματική τεχνολογική επανάσταση στη ναυτιλία

0

Spyridon ZolotasΤου Σπυρίδωνος Α. Ζολώτα, Marine Greece & Black Sea Area Director της RINA

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των κανονισμών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, υπαγορεύουν σε όλους τους φορείς της ναυτιλίας –πλοιοκτήτες, ναυπηγεία, νηογνώμονες κ.ά.– προετοιμασία και ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των πλοίων κάθε τύπου, από την κατασκευή μέχρι και την ανακύκλωσή τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση.

Το 2020 είναι μπροστά μας και το νέο παγκόσμιο όριο 0,5% m/m για το θείο στο καύσιμο των πλοίων θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την ανακύκλωση είναι ήδη σε εφαρμογή. Οι εταιρείες λαμβάνουν ήδη αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των στόλων τους μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών, όπως η χρήση εναλλακτικών καυσίμων (ΥΦΑ, υδρογόνο, αιθανόλη, μπαταρίες, κ.λπ.) και η εγκατάσταση συστημάτων περιορισμού SOx, κοινώς γνωστών ως scrubbers. Εταιρείες κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών/οχηματαγωγών, όπως η Carnival και η Balearia, έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές λύσεις είτε μέσω εγκατάστασης scrubbers σε υπάρχοντα πλοία είτε με παραγγελίες νέων πλοίων 100% LNG fueled, όπως τα 9+1 πλοία που κατασκευάζονται με κλάση RINA στα ναυπηγεία Meyer Werft ή τα οχηματαγωγά πλοία LNG κατασκευής Visentini.

Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου ακολουθούν με αντίστοιχες λύσεις, προσαρμοσμένες στις δικές τους επιχειρησιακές ανάγκες.

Όμως, η πραγματική τεχνολογική επανάσταση, η οποία συντελείται ήδη, έχει να κάνει με την «έξυπνη» και ασφαλή διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων που τα πλοία και οι εταιρείες συγκεντρώνουν. Αυτή η διαχείριση των Big Data φαίνεται πως θα αποτελέσει και το πεδίο ανταγωνισμού στο μέλλον, δίνοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όσους γρήγορα το αντιληφθούν και προετοιμαστούν με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Πλεονεκτήματα που θα αφορούν την αποδοτικότερη διαχείριση ενός στόλου, αλλά και γενικότερες βιώσιμες πρακτικές.

Οδηγώντας τις εξελίξεις, ο RINA προσφέρει ήδη στους πελάτες του, είτε αυτοί διαχειρίζονται πλοία ξηρού φορτίου είτε άλλων τύπων, τέτοια αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία. Η πλατφόρμα RINA Cube συνδυάζει τη ναυπηγική/ναυτιλιακή τεχνογνωσία με τις ψηφιακές τεχνολογίες, με σκοπό την οργάνωση και την ανάλυση των δεδομένων των πλοίων, χρησιμοποιώντας τεχνικές machine learning, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα πλοίο ή ένας στόλος και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία σε διαφορετικές συνθήκες φόρτωσης και περιβάλλοντος.

Απόσπασμα από τo άρθρο του Σπυρίδωνος Α. Ζολώτα με τίτλο «Η πραγματική τεχνολογική επανάσταση στη ναυτιλία αφορά την «έξυπνη» και ασφαλή διαχείριση των Big Data», Ναυτικά Χρονικά, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2018, σ. 71