Νέα σεμινάρια από την Alfa Laval και το Maria Tsakos TCM Academy στη Χίο

0

Η Aalborg Boilers (Alfa Laval), σε συνεργασία με τo Maria Tsakos TCM Academy, πραγματοποιεί σειρά μαθημάτων για τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, και έχουν ως στόχο να παρέχουν στους συμμετέχοντες εξοικείωση στο χειρισμό λεβήτων Aalborg (Alfa Laval).

Κατά τη διάρκεια των δυο αυτών ημερών θα αναλυθούν οι πρόσφατες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την Aalborg Boilers (Alfa Laval) στα λειτουργικά μέρη των λεβήτων, καθώς επίσης και οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο χειριστής προκειμένου να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Θα πραγματοποιηθεί επίσης λεπτομερής ανάλυση στο σύστημα αυτοματισμού των λεβήτων, ενώ θα αναλυθούν τόσο το πως το σύστημα επηρεάστηκε από τις πρόσφατες αλλαγές στον σχεδιασμό των λειτουργικών μερών των λεβήτων, όσο και η φιλοσοφία που πρέπει να έχει ο χειριστής κατά την διάρκεια των απότομων αλλαγών φορτίων.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ανάλυση και περιγραφή πραγματικών περιστατικών σε πλοία, καθώς και τρόποι αποκατάστασης που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και οι ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης από τον κατασκευαστή.

Η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με την διδακτέα ύλη που παρέχεται στις εγκαταστάσεις της Aalborg (Alfa Laval) στην Αθήνα και η πιστοποίηση που θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες θα έχει την ίδια ισχύ.

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Maria Tsakos TCM Academy (Μιχαήλ Λιβανού 51, Χίος).

Η είσοδος είναι δυνατή μόνον κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 22710 29600.