Πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών στη Σχολή Σωστικών- Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

0

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ), προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2017- 2018, 1Ο ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

– Μέχρι εννέα (09) Πλοιάρχους Α΄ Τάξης Ε.Ν
– Μέχρι τέσσερις (04) βοηθούς πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι)
– Μέχρι δυο (02) Ιατρούς

Αντικείμενα διδασκαλίας:
Σύμφωνα με τους οριζόμενους κύκλους σπουδών και την αναλυτική υλη αυτών προς επίτευξη των στόχων που αναγράφονται στο Μ.2115.13/3/96,11-11-96 Κανονισμό Εκπαίδευση ΔΣΕΝ/ΣΠΜ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

– Πλοίαρχοι Α ́ τάξεων Ε.Ν. Για τη διδασκαλία (θεωρία) ναυτικών μαθημάτων στο Βασικό και Προχωρημένο κύκλο καθώς και στο κύκλο Εκσυγχρονισμού μετά εξετάσεων
– Πλοίαρχοι Γ ́ τάξεων Ε.Ν. ή Ναύκληροι ως βοηθοί πρακτικών εφαρμογών ναυτικών μαθημάτων στο Βασικό και Προχωρημένο κύκλο καθώς και στο κύκλο του Εκσυγχρονισμού,
– Ιατροί θεωρία και εκτέλεση πρακτικών εφαρμογών μαθημάτων πρώτων βοηθειών Βασικού και Προχωρημένου κύκλου μετά εξετάσεων.

Τη σχετική ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Φωτο: Flickr/ Dafydd