Η ναυτιλιακή κοινότητα απαντά στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τις εκπομπές CO2

0

Στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης προχώρησαν το International Chamber of Shipping (ICS), η BIMCO και η Intercargo μετά από την ψήφιση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των πλοίων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μονομερή επιβολή του νέου κανονισμού σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών αερίων ρύπων (Regulation on the Monitoring, Reporting and Verification of individual ship emissions), υπονομεύει τις προσπάθειες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για την υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου παγκόσμιας εμβέλειας.

Περαιτέρω, ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει στοιχεία που προβληματίζουν τη ναυτιλιακή κοινότητα, όπως την υποχρέωση δημοσιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του κάθε πλοίου, κάτι το οποίο έχει απορριφθεί επανειλημμένως από τα κράτη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Marine Environment Protection Committee (MEPC) του ΙΜΟ. Ακόμη, ο κανονισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ευρώπης, ασχέτως νηολογίου.

Η ναυτιλιακή κοινότητα τονίζει πως τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να αναλύσουν στον Οργανισμό τη μέθοδο εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου ενώ είναι ζωτικής σημασίας αυτό να είναι πλήρως συμβατό με το παγκόσμιο πλαίσιο που θα υιοθετηθεί μελλοντικά από τον ΙΜΟ, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση και τα επακόλουθά της.

Τέλος, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΜΟ για τις εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου Green House Gas Study, η παγκόσμια ναυτιλία έχει καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές CO2 πάνω από 10% για την περίοδο 2007-2012, παρά την αύξηση στον όγκο του θαλάσσιου εμπορίου.