Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Αφενός μεν η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας αφετέρου δε οι προοπτικές εξελίξεις που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στρέφουν πολλούς νέους σε εξιδεικευμένες σπουδές με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο, τη ναυπηγική και τις νέες τεχνολογίες.

Στην ενότητα που ακολουθεί φιλοξενούνται εξιδεικευμένα και καταξιωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημών που σχετίζονται με το σύγχρονο ναυτιλιακό επιχειρείν, την καινοτομία και την τεχνολογία του πλοίου.