Λιμενικό Σώμα: Η Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές

0

Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ) από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν Πλήρως Ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει από την Πέμπτη, 01/02/2024, έως και την Τετάρτη 14/02/2024.

Την προκύρηξη διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.