Μελέτη περίπτωσης: Αλλοίωση σογιάλευρου λόγω υψηλής θερμοκρασίας

0

Του καπτ. Γιώργου Γεωργούλη

Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης θα αναλυθεί μια πρόσφατη απαίτηση αποζημίωσης για αλλοίωση φορτίου. Η αλλοίωση σχετίζεται με τη δεξαμενή κάτω από το αμπάρι του φορτίου σε συνδυασμό με το μπουλμέ του μηχανοστασίου που ήταν κοινό με το τοίχωμα του πρυμναίου αμπαριού. Η διπύθμενη δεξαμενή είχε υψηλή θερμοκρασία λόγω της θέρμανσης του καυσίμου, με θερμοκρασία περίπου 80°C και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία του μπουλμέ του μηχανοστασίου (περίπου 55°C) δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την αυτοθέρμανση του φορτίου (άναμμα) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σημαντική ζημιά στο σογιάλευρο λόγω θερμότητας.

Κατά την εκφόρτωση, περίπου 3.500 μετρικοί τόνοι φορτίου φέρεται ότι βρέθηκαν κατεστραμμένοι από τη θερμότητα και απορρίφθηκαν από τον παραλήπτη. Η απαίτηση εκτιμήθηκε σε ένα τέταρτο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Προς αποφυγή δημιουργίας τέτοιων συμβάντων, σήμερα, πολλά πλοία κατασκευάζονται με διαχωριστικό (cofferdam) μεταξύ του μπουλμέ του μηχανοστασίου και του τοιχώματος του πρυμναίου αμπαριού φορτίου.

Είναι σημαντικό για τον πλοίαρχο ή τους εκπροσώπους του να επιθεωρήσουν την κατάσταση του φορτίου στο λιμάνι φόρτωσης είτε το πλοίο διαθέτει τέτοιο διαχωριστικό είτε όχι.

Οι ακόλουθες διαδικασίες προτείνονται για τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, για το σχεδιασμό και τη μεταφορά αυτού του τύπου φορτίων:

  • Τα πλοία θα πρέπει να συμβουλεύονται τις διατάξεις που ορίζονται στον κώδικα IMSBC για το σχεδιασμό της φόρτωσης, ειδικά για φορτίο ευαίσθητο στη θερμοκρασία.
  • Φορτία υψηλής αξίας αλλά ευαίσθητα στη θερμοκρασία θα πρέπει να φορτώνονται μακριά από τις δεξαμενές μαζούτ ή/και το μη μονωμένο διάφραγμα του μηχανοστασίου.
  • Ο σχεδιασμός  της διαχείρισης καυσίμου για το ταξίδι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο σχέδιο διαχείρισης φορτίου.
  • Προτεραιότητα στην κατανάλωση καυσίμου από δεξαμενές καυσίμου που δεν βρίσκονται δίπλα στα αμπάρια με φορτίο ευαίσθητο στη θερμότητα.
  • Θέρμανση του καυσίμου σταδιακά, ελέγχοντας την πίεση του ατμού ώστε η θερμοκρασία του καυσίμου ιδανικά να δίνει ρευστότητα στο καύσιμο χωρίς η θερμοκρασία της δεξαμενής να ξεπερνάει τους 40° C.
  • Εξασφαλίστε ότι οι σερπαντίνες (heating coils) στις δεξαμενές καυσίμου συντηρούνται σύμφωνα με το Σύστημα Προγραμματισμένης Συντήρησης (PMS) του πλοίου.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες παροχής ατμού είναι κλειστές όταν οι δεξαμενές καυσίμου είναι άδειες.
  • Διατηρήστε αρχεία καταγραφής της θερμοκρασίας των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την προστασία των συμφερόντων του πλοίου.
  • Εξαερισμός των αμπαριών σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης φορτίου.

Σε γενικές γραμμές, η διαχείριση καυσίμων δεν περιλαμβάνεται πάντα στις διαδικασίες διαχείρισης φορτίου και σχεδιασμού ευστάθειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ευαίσθητα στη θερμότητα γεωργικά προϊόντα. Εν ολίγοις, ο πλοίαρχος  θα πρέπει να σχεδιάζει τη στοιβασία φορτίου ταυτόχρονα με τη διαχείριση καυσίμων και να διεξάγει προληπτικές συζητήσεις με τους φορτωτές, ναυλωτές και παραλήπτες για να κατανοήσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά των φορτίων που πρόκειται να φορτωθούν.

Πηγή: HEAT DAMAGE TO AGRICULTURAL CARGOES ON BOARD – Britannia (britanniapandi.com)