Σε ισχύ από το 2025 η Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ (βίντεο)

0

Με το πέρας της εμπορικής ζωής ενός πλοίου, ο βέλτιστος τρόπος για την απομάκρυνσή του από τα ύδατα είναι η ανακύκλωσή του με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Σήμερα, η ανακύκλωση πλοίων γίνεται κατά κύριο λόγο σε πέντε χώρες στον κόσμο, στην Τουρκία, στο Πακιστάν, στην Ινδία, στην Κίνα και στο Μπαγκλαντές.

Στις 26 Ιουνίου 2023, τόσο το Μπαγκλαντές όσο και η Λιβερία, προσχώρησαν στην επικύρωση της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ με έναρξη ισχύος στις 26 Ιουνίου 2025. Η σύμβαση αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από την ανακύκλωση των πλοίων.

Η Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2025, αφού με την κύρωση από τις προαναφερθείσες χώρες, πληρούνται πλέον όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.

Ο καταλυτικός ρόλος του SENSREC

Καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση των προτύπων του Μπαγκλαντές, σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις εργασιακές συνθήκες στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, διαδραμάτισε το Safe and Environmentally Sound Ship Recycling Project (SENSREC). Το εν λόγω project εφαρμόστηκε από κοινού από τον ΙΜΟ και το υπουργείο Βιομηχανιών του Μπαγκλαντές, ενώ χρηματοδοτήθηκε από τη Νορβηγία.

Με την εφαρμογή του Project SENSREC του ΙΜΟ, κατέστη σαφές ότι η βιώσιμη ανακύκλωση πλοίων είναι εφικτή και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός που παρέχει κίνητρο βελτίωσης και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και σε άλλες χώρες.