Νέα επένδυση στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα

0

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ανακοίνωσε την απόκτηση εγκρίσεων επί της αρχής (AiP) από τους νηογνώμονες Det Norsk Veritas AS (DNV) και American Bureau of Shipping (ABS) σχετικά με τον σχεδιασμό ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα (LCO₂) καθώς και τη λήψη μίας ακόμη έγκρισης από τον ABS που αφορά μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FSO) LCO₂.

Τόσο ο σχεδιασμός του πλοίου όσο και του FSO αναπτύχθηκαν από κοινού από τη MOL, την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Μαλαισίας PETRONAS και το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Έρευνας Εμπορικών πλοίων της Σαγκάης (SDARI). Οι τρεις εταίροι, στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεργασίας το οποίο υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 2022, μελέτησαν από κοινού τους βέλτιστους τρόπους θαλάσσιας μεταφοράς LCO₂ στην περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας, ολοκληρώνοντας τις σχετικές εννοιολογικές μελέτες για τα πλοία μεταφοράς LCO₂ και το FSO.

Το FSO αποτελεί μια πλωτή εγκατάσταση που μπορεί να δέχεται, να αποθηκεύει και να εκφορτώνει φορτίο σε άλλα πλοία, αποτελώντας μία από τις αποτελεσματικότερες λύσεις διαχείρισης LCO₂ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγορά της δέσμευσης, της αξιοποίησης και της αποθήκευσης άνθρακα (CCUS).

Η ολοκλήρωση των αρχικών σχεδιασμών και η λήψη των σχετικών εγκρίσεων ανοίγουν τον δρόμο για μια ευέλικτη προσέγγιση των αναγκών μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας αξιακής αλυσίδας που αφορά τη δέσμευση, την αξιοποίηση και την αποθήκευση του CO₂, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από τις ανθρακικές εκπομπές.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά