Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία: Ανακαλύψτε το ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»

0

Αφενός μεν η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας αφετέρου δε οι προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στρέφουν πολλούς νέους σε εξιδεικευμένες σπουδές με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο, τη ναυπηγική και τις νέες τεχνολογίες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.» (ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε.), που οργανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»

Το  (ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε.), το πρώτο χρονολογικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο χώρο της Ναυτιλίας στην Ελλάδα συμπληρώνει φέτος  25 έτη συνεχούς λειτουργίας στη Χίο και τα εορτάζει με την Πρωτοβουλία 25@25.

Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και προσφέρεται κυρίως εξ αποστάσεως (distance-learning)  σε συνδυασμό με σύντομους κύκλους “διά ζώσης” διδασκαλίας στην έδρα του Τμήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» σε τρεις διακριτές κατευθύνσεις εμβάθυνσης:

  • Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,
  • Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες,
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική.

Το ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. απαντά στις ανάγκες της ναυτιλίας και των μεταφορών, του πλέον διεθνοποιημένου κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας, δημιουργώντας καταρτισμένα στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας (διακυμάνσεις λειτουργίας και λειτουργικότητας του ναυτιλιακού περιβάλλοντος, στόχος μηδενικών εκπομπών και ψηφιοποίησης).

Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. που του προσδίδουν μοναδικότητα:

Άρτιο πρόγραμμα σπουδών που συμβάλλει στους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση για το σύνολο του μεταφορικού έργου με εστίαση στη βελτιστοποίηση τόσο της εφοδιαστικής αλυσίδας (εμπορευματικές μεταφορές) όσο και της κινητικότητας (επιβατικές μεταφορές).
Ενότητα έρευνας και διδασκαλίας σε διεπιστημονικό επίπεδο και στοχευμένη εμβάθυνση στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.
Διάδοση της επιστημονικής γνώσης και επικοινωνία. Με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αναπτύσσεται η δεξιότητα της επιστημονικής συστηματικής διερεύνησης και ενθαρρύνεται η σύνδεση της επιστημονικής με την επιχειρηματική κοινότητα.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκτιμώνται ιδιαίτερα από την αγορά εργασίας με την οποία το ΠΜΣ ΝΑΜΕ έχει αναπτύξει συνεργασίες και συνέργειες, παρέχοντας στους αποφοίτους του μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.stt.aegean.gr/msc_stt_name/