Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία: Ανακαλύψτε το ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία»

0

Αφενός μεν η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας αφετέρου δε οι προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στρέφουν πολλούς νέους σε εξιδεικευμένες σπουδές με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο, τη ναυπηγική και τις νέες τεχνολογίες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία»

Το ΠΜΣ στη «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» προσφέρει εξειδίκευση και εκπαίδευση ανώτατου επιπέδου σε αντικείμενα περί την Λιμενική Βιομηχανία και ευρύτερα την Θαλάσσια Οικονομία και σχεδιάστηκε με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για στελέχη του Δημόσιου αλλά και Ιδιωτικού τομέα στην νέα σύγχρονη αυτή βιομηχανία, των λιμενικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των δυνατοτήτων που η θαλάσσια οικονομία προσφέρει στις παράκτιες περιοχές.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους αποφοίτους του είναι η παροχή διεπιστημονικής γνώσης σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν την παγκόσμια και την εγχώρια Λιμενική Βιομηχανία, η απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων και ανάπτυξης αποτελεσματικών λύσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης λιμένων και της παράκτιας οικονομίας, και η προετοιμασία ικανών στελεχών που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, τη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, αλλά και των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης κάθε Παρασκευή απόγευμα (5-9 μ.μ.) και Σάββατο πρωί (10-2 μ.μ.), αλλά και δια εξ αποστάσεως εκπαίδευση κάθε Πέμπτη (6-9 μ.μ.) και στις τέσσερις Περιόδους και κάποιες Τετάρτες μόνο για την Τέταρτη περίοδο.

Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 5,000.00 ευρώ συνολικά.

Η καταβολή του τέλους μπορεί να επιμεριστεί σε δύο ισόποσες δόσεις για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και γίνεται στην αρχή κάθε ενός από τα προβλεπόμενα δύο εξάμηνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία:

Διεύθυνση: Κεντρική Γραμματεία, Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς 1ος όροφος
Τηλέφωνα: 2104142075, 2104142175, 210 414 2397
Ιστοσελίδα: maritime-unipi.gr
Email: port@unipi.gr