Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία: Ανακαλύψτε το Professional Μaritime Programme του ICS

0

Αφενός μεν η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας αφετέρου δε οι προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στρέφουν πολλούς νέους σε εξιδεικευμένες σπουδές με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο, τη ναυπηγική και τις νέες τεχνολογίες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την Επαγγελματική Ναυτιλιακή Πιστοποίηση, ICS Professional Maritime Programme που προσφέρει το Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch.

Επαγγελματική Ναυτιλιακή Πιστοποίηση του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS Professional Maritime Programme)

Το Hellenic Management Centre, που εκπροσωπεί αποκλειστικά το Institute of Chartered Shipbrokers στην Ελλάδα, προσφέρει το ναυτιλιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ICS Professional Μaritime Programme.

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και πρακτικές για όλους τους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ναυτιλιακής επιχείρησης, των εμπλεκομένων επαγγελματιών, των νομικών πτυχών και της ναυτιλιακής οικονομικής θεωρίας. Τα μαθήματα επιλογής παρέχουν βαθιά γνώση και εξειδίκευση σε σημαντικούς τομείς όπως Chartering, Ship Operations & Management, Marine Insurance, S&P, Shipping Finance, Port Agency, Shipping Law, κ.α.

Το ICS Professional Maritime Programme είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και αποτελεί μοναδικό επαγγελματικό πρόγραμμα στο χώρο της ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών και μελών, το οποίο τους παρέχει δυνατότητες δικτύωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλον τον κόσμο.

Προετοιμάζει παράλληλα τους συμμετέχοντες για τις εξετάσεις του ΙCS, Professional Qualifying Examinations, που οδηγούν στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους (ICS Membership), τη μοναδική επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς κύρους και αναγνώρισης στο χώρο της ναυτιλίας.

Διδάσκεται από διακεκριμένους επαγγελματίες του ναυτιλιακού χώρου. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις προηγμένες διδακτικές μεθόδους τους, οι εισηγητές μεταδίδουν την εμπειρία και τις γνώσεις του αντικειμένου τους, κάνοντας τη διδασκαλία ζωντανή και διαδραστική, μέσω της ανάλυσης μελετών περίπτωσης (case studies), παραδειγμάτων και τεχνικών που πραγματικά χρησιμοποιούνται στον κλάδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες του χώρου της ναυτιλίας: shipbrokers, operators, charterers, maritime lawyers, agents, finance executives, naval architects, κ.α., οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν το θεωρητικό και πρακτικό τους υπόβαθρο καθώς και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.
  • Αποφοίτους και Επαγγελματίες διαφόρων σχολών/κλάδων όπως: οικονομικών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών, νομικής, μάνατζμεντ, μηχανολόγων μηχανικών, κ.α., οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις και να εισέλθουν στο χώρο της ναυτιλίας.
  • Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού που θέλουν να συνδυάσουν τη θαλάσσια εμπειρία τους με γνώσεις πάνω στην εμπορική ναυτιλία.

Οι διαλέξεις γίνονται δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη, Τρίτη-Πέμπτη), απογευματινές ώρες, είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Hellenic Management Centre στο κέντρο του Πειραιά είτε online μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του HMC.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μέσω e-mail info@helmc.com ή στο τηλ. 210 4125945 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.helmc.com .