Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία: Ανακαλύψτε το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

0

Αφενός μεν η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας αφετέρου δε οι προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στρέφουν πολλούς νέους σε εξιδεικευμένες σπουδές με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο, τη ναυπηγική και τις νέες τεχνολογίες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία» που οργανώνει το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, με 20 χρόνια λειτουργίας και ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο αποφοίτων – περισσότεροι από 1400 – στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Βιομηχανία, τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

To πρόγραμμα υποστηρίζεται από συμβουλευτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με την αγορά εργασίας μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων διασύνδεσης αλλά και πρακτικής εκμάθησης. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες εργαζόμενων επαγγελματιών παρέχοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα και τμήματα πλήρους ή μερικής παρακολούθησης.

Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές για μια τετράμηνη πρακτική άσκηση σε πάνω από 70 συνεργαζόμενες εταιρείες, οργανισμούς και φορείς, με εντυπωσιακά επίπεδα εργασιακής απορρόφησης. Τέλος, στο πλαίσιο ακαδημαϊκών υποτροφιών απονέμονται αριστεία στους διακεκριμένους φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό υλικό εδώ ή και στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.