Παγοθραυστικά κατανάλωσης μεθανόλης, το στοίχημα της Σουηδίας

0

Η φινλανδική εταιρεία σχεδιασμού πλοίων Aker Arctic ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τη Σουηδική Ναυτιλιακή Διοίκηση (SMA), τα τελικά στάδια του σχεδιασμού ενός πρωτοποριακού παγοθραυστικού πλοίου, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών στην περιοχή της Βαλτικής.

Η SMA βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία αξιολόγησης των ναυπηγείων που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, προκειμένου να κατασκευάσουν δύο Aker ARC 130 S παγοθραυστικά πλοία, με την παράδοση του πρώτου να υπολογίζεται για το 2026.

Η αρχική ιδέα αφορούσε έναν σχεδιασμό πλοίου ο οποίος πρόσφερε τη δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορα εναλλακτικά καύσιμα, ενώ, μόλις η Σουηδία επέλεξε την ανανεώσιμη μεθανόλη ως το μελλοντικό μη ορυκτό καύσιμο των νέων παγοθραυστικών πλοίων της, ο σχεδιασμός οριστικοποιήθηκε προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις της μεθανόλης ως καυσίμου αλλά και να μεγιστοποιηθεί η αυτονομία των πλοίων κατά τη διάρκεια παροχής παγοθραυστικών υπηρεσιών.

Προς το παρόν, το πλάνο των δύο εταίρων είναι το παγοθραυστικό που θα κατασκευαστεί να καταναλώνει αρχικά μη ορυκτό ανανεώσιμο ντίζελ (υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο), διαθέτοντας τη δυνατότητα υιοθέτησης καυσίμου μεθανόλης μόλις η σχετική τεχνολογία ωριμάσει αρκετά και εξασφαλιστεί η απαιτούμενη διαθεσιμότητα καυσίμου. Ωστόσο, καθώς οι κατασκευαστές κινητήρων εργάζονται αδιάκοπα προκειμένου να προωθήσουν την εν λόγω τεχνολογία όσο το δυνατόν γρηγορότερα και δεδομένου ότι τα έργα παραγωγής βιομεθανόλης και συνθετικής μεθανόλης στη Σουηδία σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ενδέχεται τελικώς τα νέα παγοθραυστικά να κατασκευαστούν απευθείας για κατανάλωση βιομεθανόλης ως καυσίμου.

Η ναυπήγηση των δύο καινοτόμων σουηδικών παγοθραυστικών συνεχίζει την παράδοση που θέλει τα παγοθραυστικά της Βαλτικής να αποτελούν πρωτοπόρους ως προς τα καύσιμα που καταναλώνουν, με το φινλανδικό «Polaris» να αποτελεί το πρώτο στον κόσμο παγοθραυστικό πλοίο κατανάλωσης LNG.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου των Ναυτικών Χρονικών.

Αποκτήστε το τεύχος Απριλίου, πατώντας εδώ.