Συστήματα βελτιστοποίησης πρόωσης και εξοικονόμηση καυσίμου σε πλοία

0

Οι ναυτιλιακές εταιρείες Rederiet Stenersen AS και Ektank AB επιβεβαίωσαν ότι η χρήση του συστήματος βελτιστοποίησης της πρόωσης FuelOpt της Yara Marine Technologies πέτυχε εξοικονόμηση καυσίμου περισσότερο από 10% σε δύο δεξαμενόπλοια που δοκιμάστηκε.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν αύξηση 17,9% των εξοικονομούμενων καυσίμων του πλοίου «Sten Bothnia» της Stenersen σε διάστημα 12 μηνών, ενώ η χρήση του συστήματος στο πλοίο «Ekfjord» της Ektank απέφερε εξοικονόμηση καυσίμου της τάξεως του 10,3% σε μια περίοδο 24 μηνών. Τα παραπάνω ευρήματα έχουν αναλυθεί και επιβεβαιωθεί από την ανεξάρτητη εταιρεία παροχής ναυτιλιακού λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων NAPA.

Τα υπό δοκιμή δεξαμενόπλοια είναι εξοπλισμένα με προπέλες ελεγχόμενου βήματος και η εξοικονόμηση καυσίμου μέσω της χρήσης του FuelOpt προήλθε κυρίως από την αύξηση της απόδοσης που επετεύχθη μέσω της δυναμικής βελτιστοποίησης του βήματος της προπέλας και της ισχύος του κινητήρα.

Το σύστημα FuelOpt επιτρέπει στο πλήρωμα της γέφυρας να έχει τον άμεσο έλεγχο της ταχύτητας του πλοίου, της κατανάλωσης καυσίμου και της ισχύος τους κινητήρα μέσω ενός διαισθητικού και εύχρηστου πάνελ, εγκατεστημένου στη γέφυρα του πλοίου. Μόλις ενεργοποιηθεί, το FuelOpt ελέγχει την πρόωση του πλοίου με βάση τις εντολές που έχει ορίσει το πλήρωμα, προσαρμόζοντας παράλληλα την ισχύ πρόωσης στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, αποφεύγοντας έτσι τις δαπανηρές διακυμάνσεις στην ταχύτητα και στην ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αύξηση της επιχειρησιακής απόδοσης και εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών τόσο σε πλοία με προπέλες ελεγχόμενου βήματος όσο και σε πλοία με προπέλες σταθερού βήματος. Ανάλογα με το ταξίδι, τις λειτουργικές συνθήκες και τον εξοπλισμό του πλοίου, η χρήση του FuelOpt σε πλοία με προπέλες ελεγχόμενου βήματος μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση καυσίμου της τάξεως του 5-15%.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου 2023 των Ναυτικών Χρονικών.

Αποκτήστε το τεύχος Απριλίου πατώντας εδώ.