Πως γίνεται η εκκίνηση της κύριας μηχανής ενός πλοίου; (βίντεο)

0

Το παρακάτω βίντεο, διάρκειας 6 μόλις λεπτών, μας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στο μηχανοστάσιο ενός πλοίου και να δούμε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείται από τα μέλη του πληρώματος του μηχανοστασίου, για την έναρξη λειτουργίας της κύριας μηχανής, των βοηθητικών μηχανών και των λοιπών βοηθητικών μηχανήματων.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο αξιωματικός μηχανής ενός πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου μας ξεναγεί στο μηχανοστάσιο, ενώ παρουσιάζει τα στάδια που απαιτούνται για την εκκίνηση και τη λειτουργία των μηχανών, λίγα λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου.