Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διάταξη του Θαλάμου Ελέγχου Μηχανής

0

Μια τυπική διάταξη ενός Θαλάμου Ελέγχου Μηχανής (Engine Control Room) αποτελείται από τα παρακάτω κύρια τμήματα:

Την κονσόλα με τον τηλέγραφο μετάδοσης των εντολών κίνησης από τη γέφυρα και τα χειριστήρια της κύριας μηχανής όπου εκτελούνται οι ενέργειες τηλεχειρισμού.

Τηλέφωνο με προκαθορισμένες επιλογές για άμεση ανταπόκριση από άλλα κύρια σημεία του πλοίου, με τα οποία απαιτείται απρόσκοπτη επικοινωνία, όπως το δωμάτιο πηδαλίου, το αντλιοστάσιο, η κατώτερη πλατφόρμα μέσα στο μηχανοστάσιο και τα γραφεία των ανώτερων αξιωματικών.

Τον πίνακα με τα όργανα ελέγχου βασικών λειτουργιών της μηχανής καθώς και τα όργανα με ενδείξεις που παρουσιάζουν άμεσα τις στροφές οι οποίες αναπτύσσονται κατά τις εντολές των κινήσεων, το φορτίο που αναπτύσσει η μηχανή κατά την αύξηση των στροφών, την πίεση λιπαντικού ελαίου, την πίεση νερού ψύξης, την πίεση του αέρα στα διάφορα δίκτυα χειρισμού, τη στρέψη του πηδαλίου, ώστε να ενημερώνεται ο μηχανικός για την κατάσταση λειτουργίας της.

Τα βασικά όργανα εποπτείας των ατμολεβήτων, όπως στάθμης, πίεσης και ελέγχου διεργασίας εκκίνησης λειτουργίας.

Το εγκατεστημένο στην κεντρική κονσόλα χειρισμού σύστημα ενημέρωσης με ένδειξη του συναγερμού πυρκαγιάς.

Στα σύγχρονα πλοία υπάρχουν επίσης οθόνες προσομοίωσης με τα πληκτρολόγια χειρισμού, για να διερευνούν οι μηχανικοί στα διάφορα διαγράμματα και να ελέγχουν τα υπόλοιπα βοηθητικά μηχανήματα, τις στάθμες των δεξαμενών, τις περαιτέρω λειτουργικές ενδείξεις θερμοκρασίας-πίεσης των λειτουργούντων μηχανημάτων καθώς και τη ροή μέσω των δικτύων των διαφόρων ρευστών, όπως το νερό για την ψύξη, λιπαντικά έλαια, ατμός και αέρας.

Τον πίνακα διανομής ισχύος, όπου βρίσκονται αντίστοιχα τα όργανα ελέγχου λειτουργίας των ηλεκτρομηχανών που παράγουν την ηλεκτρική ισχύ για τις καταναλώσεις του πλοίου με τα αντίστοιχα όργανα ελέγχου του ηλεκτρικού φορτίου και οι κεντρικοί διακόπτες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τους πίνακες ένδειξης λειτουργίας βοηθητικών μηχανημάτων με διακόπτες εξ αποστάσεως για την εκκίνηση και την κράτησή τους.

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικές μηχανές και μηχανήματα, του Ι. Δαγκίνη, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2022, σσ. 90-91.

Το βιβλίο Ναυτικές μηχανές και μηχανήματα, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.