Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ανέργους ναυτικούς ενόψει Χριστουγέννων

0

Η κεντρική υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά ενημερώνει τους άνεργους ναυτικούς για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω εορτών των Χριστουγέννων 2022, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα κατά την διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων για έλεγχο δικαιολογητικών.

Δεδομένου ότι, ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος, η υπηρεσία του Ο.Ν έχει θέσει σε εφαρμογή την παρακάτω σταδιοποίηση της υποβολής τόσο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όσο και τον χρόνο προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από το βαθμό συνεργασίας μεταξύ του Ο.Ν. Πειραιά και των ανέργων ναυτικών.

Για τον λόγο αυτό ο Ο.Ν. καλεί τους ναυτικούς να τηρηθούν κατά γράμμα οι εξής οδηγίες:

Κατάθεση Δικαιολογητικών Στον Ο.Ν. Πειραιά

Κάθε ναυτικός εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Ο.Ν.www.oikosnautou.gr και στην συνεχεία στην ανακοίνωση με τίτλο «Δώρο Χριστουγέννων 2022 – Οδηγίες & Δικαιολογητικά» και αφού εκτυπώσει το αρχείο μορφής pdf με ΘΕΜΑ : «Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Δ. Χριστουγέννων 2022» συμπληρώνει τα στοιχειά του, την υπογράφει και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα οποία αναγράφονται και στο κάτω μέρος τις αίτησης) ,τα συμπεριλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αναγράφει το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ. Τέλος προσέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν. σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η μετακίνηση προς τον Ο.Ν. Πειραιά γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις παρακάτω οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες βάση του αρχικού γράμματος του επιθέτου του κάθε ναυτικού.

Χωρίς τίτλο