Καινοτόμες λύσεις προς τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των πλοίων

0

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä ανακοίνωσε πρόσφατα πως η ναυτιλιακή εταιρεία Carisbrooke Shipping έχει επιτύχει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των πλοίων της κατά 600 τόνους από την αρχή του έτους, χρησιμοποιώντας το Fleet Optimisation Solution (FOS) που έχει αναπτύξει η φινλανδική εταιρεία τεχνολογίας.

Από την έναρξη της χρήσης του FOS στα 31 πλοία της το 2019, η Carisbrooke Shipping αξιοποιεί την πλατφόρμα της Wärtsilä για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών που έχουν βοηθήσει την εταιρεία διαχείρισης φορτηγών πλοίων και πλοίων γενικού φορτίου στις προσπάθειες επίτευξης των περιβαλλοντικών της στόχων, ενισχύοντας παράλληλα και την επιχειρησιακή απόδοση των πλοίων της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Στόλου της Carisbrooke είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της θέσης και της πορείας των πλοίων και την παροχή συμβουλών για τη μεγιστοποίηση της χωρητικότητας φορτίου, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και την επιχειρησιακή απόδοση. Γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή τα επίπεδα απόδοσης ενός πλοίου, η εταιρεία είναι σε θέση να λαμβάνει άμεσα δράση προκειμένου να βελτιώνει την κατανάλωση καυσίμου των πλοίων της. Η Carisbrooke Shipping έχει ήδη αναφέρει εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης του 5-7% από την έναρξη χρήσης του FOS, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, ενόψει μάλιστα και του επερχόμενου κανονισμού του Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII).

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά