Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τoν κώδικα ISPS

0

Ο Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (International Ship and Port Facility Security Code ‒ ISPS) αποσκοπεί στην παροχή ενός τυποποιημένου συνεκτικού πλαισίου για την αξιολόγηση του ρίσκου, ακολουθώντας την προσέγγιση ότι η ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι μια ενέργεια διαχειρίσεως του ρίσκου.

Οι βασικοί στόχοι του κώδικα είναι οι παρακάτω:

Η ανίχνευση και η αποτροπή των απειλών για την ασφάλεια εντός του διεθνούς πλαισίου.
Η καθιέρωση ρόλων και ευθυνών.
Η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια.
Η παροχή μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας.

Ο κώδικας ISPS απαιτεί από το πλήρωμα του πλοίου τη συνεχή αξιολόγηση και συλλογή πληροφοριών, τη διατήρηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, την ελεγχόμενη και περιορισμένη πρόσβαση επί του πλοίου και την παροχή μέσων για την ενεργοποίηση των συναγερμών.

Ο κώδικας ISPS εφαρμόζεται σε τρεις κατηγορίες πλοίων για διεθνή ταξίδια:

Όλα τα πλοία για τα οποία ισχύει ο κώδικας ISM εκτός των μονάδων ειδικού σκοπού (floating storage units).

Όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες στα πλοία τα οποία εκτελούν διεθνή ταξίδια.

Εξαιρέσεις από τον κανόνα ισχύουν για τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά σκάφη.

Ο κώδικας ISPS προσδιορίζει τρία επίπεδα ασφαλείας ‒MARSEC Level 1, MARSEC Level 2 και MARSEC Level 3‒ ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης, εάν το πλοίο βρίσκεται σε λιμένα, ή ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή όπου πλέει το πλοίο.

Α. Αλεξόπουλου, Διεθνείς κανονισμοί ‒ Ναυτιλιακή πολιτική και δίκαιο της θάλασσας, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2018, σελ. 169-175.