Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πετρέλαιο και τους τύπους του

0

Ανεξάρτητα από ποιες πετρελαιοπηγές αντλείται ανά τον κόσμο, το αργό πετρέλαιο έχει περίπου παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά και μικρές διαφορές, που εξαρτώνται από τον τόπο και το βάθος εξόρυξής του. Το αργό πετρέλαιο, πριν φορτωθεί στα πλοία, υφίσταται μικρή επεξεργασία, για να αλλάξουν ορισμένα χαρακτηριστικά του, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά του με τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Οι μικρές διαφορές που υπάρχουν στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών των αργών πετρελαίων έχουν μεγάλη σημασία μόνο για τους χημικούς και τα διυλιστήρια. Οι αξιωματικοί καταστρώματος, όμως, θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία αργού πετρελαίου που μεταφέρουν, δηλαδή τον άνθρακα (C), το υδρογόνο (H) και το θείο (S) από 0,1% έως 6%.

Η μικρή επεξεργασία που έχει υποστεί το πετρέλαιο δεν αλλάζει τη γενική ονομασία ως αργό πετρέλαιο, ωστόσο με βάση τα θειούχα συστατικά που περιέχει και τα άλλα συστατικά που του έχουν προστεθεί/αφαιρεθεί χαρακτηρίζεται ως sour crude oil, sweet crude oil, stabilised crude oil και spiked crude oil. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον χειρισμό των κυριότερων τύπων αργού πετρελαίου είναι η πυκνότητα ή το ειδικό βάρος, το API, το αρχικό σημείο βρασμού, το ιξώδες, το σημείο ροής, το θείο, το βανάδιο, το κερί και τα ασφαλτένια.

Το αργό πετρέλαιο, ως εμπόρευμα, ταξινομείται σε τύπους σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή εξόρυξης ή ομάδας χωρών και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στον καθορισμό των τιμών σε δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι. Οι κυριότεροι τύποι διακρίνονται σε:

West Texas Intermediate: Βορειοαμερικανικό πετρέλαιο καλής ποιότητας, τύπου sweet light oil

Brent crude oil: Ευρωπαϊκό light sweet crude oil δεκαπέντε πετρελαιοπηγών της Βόρειας Θάλασσας

Dubai crude: Light sour oil, σημείο αναφοράς για τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής

Minas: Heavy Far East Oil Ινδονησίας

Tapis: Light Far East crude oil Ασίας-Μαλαισίας

OPEC Basket: Αργό πετρέλαιο των χωρών OPEC

μεταφορα φορτίωνΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ν. Ζυγομαλά, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2021, σελ. 115-117.

Το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.